Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

Fem grundlæggende spørgsmål i den digitale omstilling

I den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor er det vigtigt, at kommunerne stiller sig selv nogle grundlæggende spørgsmål. Digitalisering har længe været forbundet med effektiviseringsdagsordnen, men formål som faglighed og kvalitet for borgerne får mere og mere vind i sejlene, og det er positivt.
tekst Kenneth Kristensen, ph.d-studerende, Syddansk Universitet, og tidligere kommunaldirektør

”Digitalisering er jo nok kommet for at blive”, som jeg hørte en kommentar forleden dag. Vi kan forholde os til digitaliseringen passivt og se, hvor strømmen fører os hen, eller vi kan forholde os aktivt og træffe bevidste valg. Valget bør give sig selv, men at gribe tøjlerne er nemmere sagt end gjort. 

KL har lavet aldeles glimrende redskaber til at vurdere organisationens modenhed og at arbejde med de forskellige dele (KL og KOMBIT’s videncenter for digitalisering og teknologi). En indledningsvis besvarelse af fem grundlæggende spørgsmål synes dog at være afgørende for de efterfølgende valg og anvendelse af metoder. 

Hvad er formålet?

I mange år har formålet med digitalisering i kommunerne været næsten lig med effektivisering – måske med begrænset succes? Det er positivt at se supplerende formål få vind i sejlene, især den faglige understøttelse og kvalitet for borgerne. Når byggesagsbehandleren nemt kan fremfinde historiske sager fra egen kommune og tilsvarende sager fra andre dele af landet, giver det faglige gevinster, og når borgere med rygerlunger hurtigt og ofte kan være i kontakt med en sygeplejerske via en skærm, giver det tryghed og fleksibilitet for borgerne. På alle niveauer af den kommunale organisation er det dog vigtigt at få afklaret og kommunikeret formålet med digitaliseringen, så man ikke går fejl af hinanden, og forventningerne brister. Det duer ikke, hvis byrådet forventer effektiviseringer ved automatisering af fakturabetaling fra dagtilbud, hvis økonomiafdelingen ser formålet som øget træfsikkerhed i bogføringen, og dagtilbudslederne ser formålet som et fripas fra at beskæftige sig med økonomi. 

Hvor skal motoren sidde?

Skriv hvad du søger