Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

Digte og drømme

Statens Kunstfond har fået flere penge til at støtte kunstprojekter, som er målrettet børn og unge i kommunerne. I Frederiksberg har børn produceret lydkunst om sørøvere, og på Ærø har børn i fantasien været på rejse til deres drømmedestinationer.
tekst Ulla Abildtrup

Solbjerg Plads er en af Frederiksberg Kommunes travleste. Pladsen er omgivet af et indkøbscenter, en metrostation, uddannelsesinstitutionen CBS og Frederiksberg Hovedbibliotek, og der er en konstant trafik af gående og cyklende. Når trafikanterne passerer en af pladsens 32 brønddæksler, ved de færreste, at der i dybet gemmer sig 32 højttalere, som tilsammen skaber en unik lydplatform ukendt for de fleste. Men mange af kommunens børn og unge kender pladsens hemmelighed. Sammen med lydkunstneren Ingeborg Okkels har de nemlig produceret historier til lydbrøndene gennem projektet Artist in Residence.

– Vi er meget fokuserede på det visuelle i dag og glemmer lidt, at vi også bliver bombarderet med lyd. Projektet her åbner børnenes ører for lydlandskabet ved, at de zoomer ind på lydene omkring sig med deres telefon eller en af mine professionelle mikrofoner, fortæller lydkunstneren Ingeborg Okkels.

I samarbejde med to 0. og 1. klasser satte Ingeborg Okkels blandt andet lyd på børnenes historier om pirater:

– Børnene havde selv digtet og indtalt nogle fantastisk fantasifulde historier, blandt andet var der en, som handlede om en dreng, der hjalp en sørøverkaptajn med at finde en skatteø ved hjælp af sin iPad og Google Maps. Så tilførte vi historierne lyde af for eksempel en skattekiste med klirrende mønter og tunge diamanter, fortæller Ingeborg Okkels.

I alt blev det til 50 lydhistorier på hver 1-1½ minut, som kunstneren samlede i fire lydværker af omkring et kvarters varighed og afspillede fra lydbrøndene. 

– På grund af corona måtte vi ikke være mange forsamlet, derfor splittede jeg deres lydhistorier op i fire lydværker, så børnene kunne gå hen på pladsen med deres forældre og lytte til deres egen historie uden at skulle stå en hel time og vente på at høre sig selv.

Foto: Frederiksberg Bibliotek

Sammen med en lydkunstner har børn på Frederiksberg skabt pirat-fortællinger, som siver op gennem brøndene på Solbjerg Plads. Børnene har både skrevet, tegnet og indtalt deres fortællinger, som her er udstillet på Frederiksberg-biblioteket. Nederst arbejder børnene med lyd.

 

Det kræver tid at sætte spor

Ingeborg Okkels er ansat af Frederiksberg Kommune under den nye ordning, Artist in Residence, støttet af Statens Kunstfond. Ordningen giver kommuner mulighed for at få en eller flere kunstnere tilknyttet i mellem seks og 12 måneder. 

– Vi har tidligere haft samarbejde med kunstnere, men i tilfældet med lydbrøndene skulle vi udvikle noget nyt, og så er det en fordel med et mere langsigtet projekt. Denne ordning er desuden en chance for at komme mere i dybden i forhold til, hvordan vi kan involvere målgruppen bedst, siger Helle Jensen, vicebibliotekschef på Frederiksberg Hovedbibliotek.

LÆS OGSÅ DIF til Folketinget: Åben idrætshallerne, ellers mister vi børnene

Tina Tarpgaard er forperson for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, som udvælger projekterne. Hun fortæller, at Artist in Residence opstod ud fra et ønske om, at børn og unges møde med kunst kan sætte mere varige spor:

– Det kræver tid til både de uformelle samtaler og konkrete aktiviteter, når man skal komme med nye ideer til, hvordan en kommune arbejder med børn og unges engagement i kunst og får det til at leve også efter, at projektet er slut. Vi sigter efter, at kunstneren i et Artist in Residence-forløb indgår i et samarbejde med forvaltningen i en kommune, og det må meget gerne være et samarbejde på tværs af sektorer, så både kulturområdet, men også eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet kommer i berøring og dialog med de kunstneriske kompetencer. Og så håber vi, at projektet kan bane vejen for, at flere kommuner får øje på Statens Kunstfonds muligheder for at få støtte til kunstprojekter, så det bliver en naturlig del af hverdagen for børn og unge i hele landet, siger Tina Tarpgaard.

Foto: Max

På Ærø har billedkunstner Nynne Haugaard talt med børn om deres drømmesteder. Det er der kommet en stribe kunstværker ud af. Her er det Max, som længes efter et varm og solrigt sted, hvor man hænger ud med en god ven ved poolen.


Kunsten sender os på en rejse

Ærø er ikke kendt for et rigt børne- og især ungdomskulturliv, men det kan der blive lavet om på med Artist in Residence. Kommunen har haft den tværmediale billedkunstner Nynne Haugaard ansat siden august. Hun bor på øen og har før arbejdet med kunst i samarbejde med unge.

– Selv om Ærø Kommune er åben overfor alt, hvad jeg kommer med, tror jeg, det er en fordel at kende lidt til det politiske system i en kommune, når man bliver tilknyttet som kunstner i et år, siger Nynne Haugaard.

Hun har helt bogstaveligt formået at trække Ærø-børns kunstværker helt ind på rådhuset, og det endda til det mest trafikerede område, nemlig indgangen til byrådssalen ved kaffeautomaten. Kunstprojektet hedder ”No one is an island” og handler om at rejse og forholde sig til omverden.

– Selv om vi er hjemsendt, rejser vi jo alligevel – i tankerne, drømmene eller på internettet via kultur, film, musik og billeder. Jeg opfordrede børn i 2. og 3. klasse på øens to fritidshjem til at fortælle mig om deres drømmesteder. Så tog vi billeder af børnene ved hjælp af green screen, så det så ud, som om de var ude i rummet, sad på en hest på en mongolsk slette eller ved et turkisblåt hav. Imens talte vi om frihed, drømme, magt og deres ønsker for fremtiden, og derefter tegnede børnene på billederne, og vi satte dem på pæle på græsplænen udenfor rådhuset i Ærøskøbing og ved Ærøs ungdomsskole i Marstal og hængte dem op ved byrådssalen, fortæller Nynne Haugaard.

– Kommunen blev så glad for billederne, at de forlængede udstillingen, så flere kunne se den, når de var hjemme på juleferie. Da jeg pillede skiltene ned, havde der dannet sig stier imellem dem på græsplænen, så den udendørs udstilling var velbesøgt. Billederne indenfor skabte også interesse, medarbejderne på rådhuset er jo vant til, at det er kunstudvalget, som køber ind og hænger op. Mange var nysgerrige og ville gerne høre mere om børnenes værker. Det gav anledning til gode snakke, siger hun.

Ungdomsskolens leder, Eyvind Gulbrandsen, er så glad for kunstsamarbejdet, at han håber på, det kan fortsætte:

Artist in Residence

Artist in Residence hører under Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond og har netop modtaget yderligere 10 millioner kroner fra Kulturministeriet. 

 

Syv kommuner fik i 2020 støtte under projekt ’Artist in Residence’:

  • Frederiksberg
  • Vejle
  • Gentofte 
  • Guldborgsund
  • Ringkøbing-Skjern
  • Ærø
  • København

Projekterne i de syv kommuner spænder fra lydkunst og kunstskoler til festivaler og poesimøder. 

Kommende ansøgningsfrister er 2. marts og 5. oktober.

– Nynne Haugaard er totalt i øjenhøjde med børnene og i stand til at få os voksne til at se tingene i deres perspektiv. Det vil jo næsten være tragisk, hvis det hele stopper til sommer, efter at vi har brugt et år på at skabe grobund for kunstneriske samarbejder med skoler og institutioner på Ærø. Jeg håber, vi kan finde penge til en forlængelse på en eller anden måde og i en eller anden form, siger Eyvind Gulbrandsen. 

På tværs af forvaltninger

Guldborgsund er en af de kommuner, som vil benytte Artist in Residence som en mulighed for at arbejde tværgående. Kommunen har fået støtte til at ansætte to kunstnere, som blandt andet bliver knyttet til den tekniske forvaltning og skal understøtte kommunens fokus på dannelse på både praktisk og strategisk niveau.

– Vi overvejer for eksempel at inddrage kunstnerne i forbindelse med etableringen af en solcellepark, hvor Center for Teknik og Miljø arbejder med borgerinvolvering og samskabelse. Her kan kunstnerne eventuelt lave projekter med børn og unge om bæredygtighed og landskaber, fortæller kulturkonsulent Diana Gerlach.

– Vi vil gerne bruge kunst og kultur til at engagere kommunens borgere, og Lolland har en lang tradition for land art, så det kan også være, at kunstnerne vil arbejde ude i landskabet, på gaden eller for eksempel i et tomt hus. Men foreløbig er vi i en kortlægningsfase, hvor vi er åbne for forskellige muligheder og sparringspartnere, siger hun. 

Foto: Nikolaj Kilsmark

De mange billeder af børnenes drømmesteder har været udstillet foran rådhuset på Ærø.

Kultur kan bevæge

Ringkøbing-Skjern er geografisk Danmarks største kommune, hvilket i nogle tilfælde betyder stor afstand til kommunens kulturtilbud. Med Artist in Residence vil kommunen blandt andet prøve at etablere et netværk på tværs af kulturinstitutionerne for at skabe et aktivt kulturliv for alle. Slutmålet er en kulturstrategi på børne- og ungeområdet.

– Vi inviterer i bogstavelig forstand to lokale kunstnere indenfor og har indrettet kontorplads til dem i kulturafdelingen, fortæller kulturkonsulent Maria Vandborg, som tidligere har samarbejdet med den ene af kunstnerne om det store afslutningsshow i Hvide Sande i forbindelse med, at Aarhus var europæisk kulturhovedstad i 2017.

– Det var en begivenhed, som rykkede ved os og viste, hvor meget kultur kan røre og bevæge folk. Siden har vi haft lyst til at gøre mere på børne- og ungeområdet. Vi har blandt andet haft en børnefestival, men her inviterede vi først kunstnerne med i den sidste fase. Artist in Residence giver mulighed for at få kunstnere med i hele processen. Allerede da vi skrev ansøgningen til Statens Kunstfond, oplevede jeg, at medarbejderne fra kommunen og kunstnerne udfordrede hinanden og sammen skabte et produkt, som så anderledes ud, end hvis vi havde lavet det alene, smiler kulturkonsulent Maria Vandborg. 

Sammen med kunstnerne vil hun besøge kommunens kulturinstitutioner som oplevelsesarenaen Naturkraft, Kulturskolen Ringkøbing-Skjern og Vestjyllands Kunstpavillon, der alle ønsker at udvikle kunstneriske aktiviteter til børn og unge. Naturkraft har for eksempel planer om at lave ekspeditioner i parken, hvor man kan udforske lys, magnetisme og natur, mens Kunstpavillonen gerne vil blive klogere på, hvordan den kan opleves som relevant og give mening for børn og unge.

– Vi vil involvere folkeskolerne og ungdomsskolen og håber, at vi kan blive klogere på det liv, kommunens unge lever, og få det mere frem i lyset, siger Maria Vandborg. En af ideerne er anmeldelser af kulturinstitutioner skrevet af unge og bragt i lokale eller landsdækkende medier.  

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Digte og drømme Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger