Med platforman arealdata.dk får alle kommuner én indgang til millioner af data på miljøområdet. For eksempel målinger af vandkvalitet fra diverse udløb. Foto: Elvig Hansen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Med platforman arealdata.dk får alle kommuner én indgang til millioner af data på miljøområdet. For eksempel målinger af vandkvalitet fra diverse udløb. Foto: Elvig Hansen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

100 års miljødata bliver nu tilgængelige

Danmarks Miljøportal lancerer én indgang til millioner af miljødata fra kommunerne, regionerne og staten. Det styrker planlægningen i både den offentlige og private sektor. I kommunerne vil det blandt andet lette arbejdet med klimatilpasningen.

Nu har alle, der arbejder med miljø og arealanvendelse i Danmark, fået én indgang til millioner af data på platformen arealdata.dk. De enorme datasæt bruges nu blandt andet af forskere til at finde kemiske stoffer i det danske spildevand og til klimatilpasning i kommunerne.

Arealdata.dk lanceres i regi af Danmarks Miljøportal og giver alle adgang til data fra de mange millioner af miljøobservationer, som det offentlige har lavet de sidste hundrede år. Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Et partnerskab, som KL indgår i og bidrager til.

I første omgang gives der adgang til data om spildevand, akvakultur, badevand og regnvandsbetingede udledninger, men gradvist vil alle Miljøportalens data blive gjort tilgængelige.

Skriv hvad du søger