Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2021

Netværk

/// Jobskifte

Ny hospitalsdirektør på Herlev-Gentofte

Anne Jastrup Okkels, forud hospitalsdirektør for Bispebjerg Frederiksberg Hospital, skiftede 8. februar til den tilsvarende stilling ved Herlev Gentofte Hospital. Hun efterfulgte Agnete Gersing, der tiltrådte i juni sidste år, men er fratrådt stillingen af personlige årsager.

Anne Jastrup Okkels er 56 år og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Efter sin eksamen i 1989 blev hun ansat som fuldmægtig i Odense Kommunes byrådssekretariat, og et år senere rykkede hun til Nordjyllands Amt som fuldmægtig på teknik- og miljøområdet. I 1997 skiftede hun til direktionssekretariatet, og her blev hun kontorchef året efter. I 2000 overtog hun stillingen som vicesocialdirektør i Aalborg Kommune. Her var hun samtidig leder af forskellige andre områder, senest i godt to år chef for børne- og familieområdet. I 2006 skiftede Anne Jastrup Okkels til familiekonsulent ved Muusmann Research & Consulting, men blev i august samme år ansat i Region Midtjylland, der var under etablering, og hvor hun blev afdelingschef for voksne udviklingshæmmede og handicappede – i 2008 direktør for psykiatrien, det specialiserede socialområde, nære sundhedstilbud, samarbejdet med praksissektoren, folkesundhed og kvalitet samt koncern-HR. I 2014 skiftede Anne Jastrup Okkels til en stilling som underdirektør i Trygfonden, og det var herfra, at hun i december 2016 kom til Bispebjerg Frederiksberg Hospital som hospitalsdirektør. Og hun trådte den 8. februar til som hospitalsdirektør for Herlev Gentofte Hospital.

Samme Hospital har i øvrigt også udnævnt ny vicedirektør, idet den hidtidige overlæge for Akutmodtagelsen, 61-årige Lisbeth Ravn, fra årsskiftet blev vicedirektør. Hun har en solid erfaring på området – med over 30 år ved hospitaler i regionen, siden 2012 ved hospitalsenheden i Herlev.

Aabenraa har ansat socialchef

Skriv hvad du søger