Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2021

Kommunal indsats redder pårørende fra stress og depression

Pårørende til alvorligt syge er i stor risiko for selv at blive ramt. Et særligt kursus for pårørende, der nu bruges i 51 kommuner, nedsætter risikoen for ensomhed og depression betydeligt, viser en evaluering.

Mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Pårørende, der har deltaget i indsatsen ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation.

”Lær at Tackle hverdagen som pårørende” er et kort forløb, der er udviklet af den almennyttige nonprofit forening, Komiteen for Sundhedsoplysning, i samarbejde med Københavns Kommune. Kurset ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan være udfordringer som for eksempel frustrationer og magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver, som man føler et stort ansvar for. Forløbet får deltagerne til at trives bedre. De undgår samtidig i højere grad selv at blive syge af stress eller depression.

Begyndte i København

Skriv hvad du søger