Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2021

Alle kigger på elevens fravær, men ikke på problemet bag

Køge Kommune sætter fokus på bekymrende fravær, og hvordan det kan forebygges og håndteres: Inddragende undervisning, klassefællesskab og hurtig indgriben.
tekst Mads Andersen (K), formand for skoleudvalget, Køge Kommune, og Søren Thorborg, skolechef, Køge Kommune

Når vi som politikere og skolefolk kigger på elevfravær, sætter vi ofte et fokus ud fra vores eget perspektiv. Men hvis vi tager elevens perspektiv, vil vi i nogle tilfælde opleve, at eleven slet ikke oplever fraværet som et problem. For en elev kan fraværet være løsningen! Det kan være løsningen på en lang række andre problemer, som tårner sig op for eleven. Skolesystemerne går galt i byen, når vi ikke kigger på ”problemet bag problemet”.

Køge Kommune har ikke større fravær end andre kommuner. Men vi ved, at både vi og mange andre kommuner har vanskeligt ved at finde løsninger på området. Derfor har vi udviklet strategien ”Aktiv tilstedeværelse ” og projektet ”Er du på vej?” med en lang række initiativer på skolerne. Ud over at finde løsninger i vores egen kommune er det vores håb, at vi med dette arbejde kan bidrage med inspiration til andre kommuner og sætte temaet på dagsordenen i KL og på Christiansborg.

Elever, der har bekymrende fravær, glider ofte ud af fællesskabet i klassen og mister undervisning. Elever, der senere dropper ud af ungdomsuddannelserne, har ofte haft et stort fravær i folkeskolen. Det går ud over den enkelte elevs livskvalitet og meningsfulde livsbane. Men det presser også kommunens budget til specialtilbud. Samfundsøkonomien påvirkes, hvis skolesystemet ikke uddanner unge mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet.  Der er meget på spil. Både for den enkelte og for fællesskabet.

Skriv hvad du søger