Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2021

Rød tråd i indsatsen til børn og unge

tekst KL

KL holder den 28. januar virtuelt Børn & Unge Topmøde. Her vil lokalpolitikere, forvaltninger, kommunale ledere, børne- og undervisningsministeren og folketingspolitikere mødes for at blive inspireret og inspirere hinanden til, hvordan vi skaber bedre sammenhæng i indsatsen til børn og unge.

Kommunerne er skabt til at støtte børn og unge i deres rejse fra vuggestue og børnehave, til skole og videre i uddannelse og job. Vi er tæt på familierne, kender de lokale forhold og har mange fagligheder samlet. 

Men for at kunne lykkes med at give alle børn den bedst mulige start på livet skal rammerne fra Christiansborg være meningsfulde. Både for børnene og deres familier. Men også for kommunerne, som skal løse opgaverne. 

Derfor har kommunerne tre budskaber til Christiansborg:

  1. Skab rammer for tættere samarbejde og koordinering på børne- og ungeområdet. Nedsæt en koordinationsgruppe, som samler kommuner og de ministerier, der har ansvar for børn og unge. Vi skal undgå silotænkning.
  2. Sammentænk lovgivning på tværs af sektorer, så den støtter op om sammenhængende indsatser til børn og unge. 
  3. Gør op med regler og styring, som spænder ben for den bedste indsats til børn og unge. Afskaf på skoleområdet f.eks. nationale måltal og gentænk Fælles Mål og kvalitetsrapporten. 

Der venter også kommunerne store opgaver, hvis vi skal lykkes bedre med at skabe rød tråd i børn og unges liv. 

Vi vil tage et kritisk blik på vores børne- og ungepolitik og sikre os, at den er meningsfuld for ledere, medarbejdere, børn og familier. Den skal udstikke en klar retning, som ledere og medarbejdere kan spejle deres prioriteringer op imod. 

Vi vil styrke samarbejdet mellem ledelsesniveauerne og fagområderne, så der er fælles kommunal retning med plads til decentral ledelse og professionel dømmekraft. KL vil tage initiativ til at undersøge, hvor der er unødig styring på folkeskole- og dagtilbudsområdet, og hvornår styring bidrager til at udvikle kvaliteten. 

Vi vil sikre, at tiltag og projekter er tænkt sammen, så ledere, medarbejdere, børn og forældre oplever mening med de kommunale indsatser. Vi skal være endnu skarpere på, om de skaber værdi for vores børn og unge. Hvis ikke, skal vi luge ud.

Endelig vil vi bidrage til, at der laves mere forskning tæt på praksis og blive endnu bedre til at dele viden og erfaringer på tværs af kommuner.

Vi tager arbejdstøjet på i kommunerne. 

Og vi glæder os til at tage dialogen med politikerne på Christiansborg om, hvordan vi sammen hjælper alle børn og unge godt på vej i livet.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Rød tråd i indsatsen til børn og unge Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger