Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2021

Et serviceeftersyn på de øverste ledelsesniveauer

Hvis direktører og chefer kræver forandringer og refleksion af mellemledere og medarbejdere uden at tage medicinen selv, vil det opleves mindre troværdigt, end hvis de går forrest og reflekterer over samarbejdet i egen gruppe. Det er i hvert fald altid vigtigt at overveje, om samarbejdet kan give større værdi, end der aktuelt realiseres.
tekst Per Møller Janniche, chefkonsulent i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter, og Mikkel Ejsing, partner i Resonans A/S

Det er krævende at samarbejde om at lede en kommunal organisation. De fleste direktioner og chefgrupper lykkes godt på trods af de mange krav og forventninger. Dynamikker mellem personligheder, kompetencer, relationer og indflydelse på eget ledelsesrum påvirker dog resultater og processer, og alle har et potentiale i forhold til at præstere bedre.

Der er meget i spil og på spil, og det er altid vigtigt at overveje, om det er muligt at høste større udbytte og værdi af samarbejdet, end der aktuelt realiseres. 

Når samarbejdet udfordrer

Vi møder i vores daglige arbejde velsmurte kommunale ledelseskæder. Direktører og chefer yder både hver for sig og sammen en omfattende indsats for at betjene politikerne og fremme, at mellemledere og medarbejdere har vilkår, der gør, at de kan lykkes med kerneopgave og det forventede serviceniveau.

Skriv hvad du søger