Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2021

Kort nyt

Tidligere MF’er vikarierer som rådmand

VIKARTJANS /// Per Clausen (EL), tidligere folketingsmedlem, er blevet rådmand i Aalborg for en kort bemærkning. Hans partifælle Lasse P. N. Olsen, der normalt bestrider posten som rådmand for miljø og energi, er nemlig gået på barsel i fire måneder. I mellemtiden passer Per Clausen altså butikken. Per Clausen har siddet i byrådet i Aalborg siden valget i 2013, hvor han som landskendt profil blev partiets stemmesluger. •

Direktør fritaget for tjeneste 

FYRING /// Økonomiudvalget i Bornholms Regionskommune har fritaget koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen for tjeneste indtil videre. Kommunalbestyrelsen skal senere tage stilling til, om samarbejdet med direktøren skal ophøre. Det fremgår ikke af oplysningerne fra Bornholms Regionskommune, hvorfor han er fritaget for tjeneste, men ifølge en mailkorrespondance, som Bornholms Tidende er i besiddelse af, har kommunaldirektøren med borgmesterens opbakning taget initiativ til at indlede en afskedigelsessag som en udløber af et kuldsejlet anlægsprojekt i ø-kommunen. Mailkorrespondancen blotlægger stridigheder mellem de to direktører om, hvorvidt koncerndirektøren har gjort indsigelser mod økonomien i det kuldsejlede Snorrebakkeprojekt. Koncerndirektøren mener, at han har gjort indsigelser mod både økonomien i projektet og mod håndteringen af en række anmodninger om aktindsigt fra medier og lokalpolitikere i projektet. •  

Aarhus vil trække politianmeldelse af TV 2 tilbage

ELSE-SAG /// Aarhus Kommune vil trække en politianmeldelse af fire TV 2-journalister tilbage. De blev politianmeldt i sommer, efter deres dokumentar viste skjulte optagelser fra Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Det er formelt magistraten i Aarhus, der mandag i denne uge skal tage stilling til, om anmeldelsen skal trækkes tilbage. Selvom politianmeldelsen bliver trukket tilbage, er det op til politiet, om sigtelserne af de fire journalister også skal frafalde. •

5

Skriv hvad du søger