Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2021

Kommuner går uden om klimasyndere

På få år har knap halvdelen af landets kommuner besluttet at udelukke virksomheder inden for olie, kul og gas fra deres investeringsporteføljer. Randers og Aarhus prøver derimod at påvirke selskaberne gennem aktivt ejerskab.
tekst Jakob Krarup Bjerregaard

Landets kommuner tager i stigende grad hensyn til klimaet, når de beslutter, hvordan deres kassebeholdninger skal investeres.

I løbet af ganske få år har knap halvdelen af kommunerne således besluttet, at de ikke vil investere kommunens penge i selskaber inden for fossil energi, dvs. olie, kul og gas. 

Konkret betyder det, at store virksomheder som Gazprom, Statoil og Total er bandlyst fra kommunernes investeringsporteføljer.

Skriv hvad du søger