Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2021

I øjenhøjde med borgeren

tekst KL

Med coronakrisen blev Danmark lukket ned, og vilkårene for dansk økonomi ændret markant. Nu er vaccinen godt på vej til at blive udbredt, og der er håb for, at vi igen kan fokusere på andet end bekæmpelse af pandemien. 

Krisen viste samtidig, at der på kort tid blev fundet masser af nye løsninger. Det er med al tydelighed vist, at der er behov for fleksibilitet i måden, vi går til opgaverne på, så vi lokalt kan finde løsninger på de behov, der opstår blandt borgere, virksomheder, kultur- og fritidsliv mv. Kommunaløkonomisk Forum 2021 lægger derfor op til en diskussion af, hvor den offentlige sektor skal bevæge sig hen, og hvordan de aktuelle udfordringer på de store velfærdsområder skal tackles i det kommende års budget – og i årene fremover. For i et kommunalt valgår er det oplagt at sætte det lange lys på.

Beskæftigelsesindsatsen er et af de områder, hvor nedlukningen har givet nye erfaringer og perspektiver. Rådighedsforpligtelsen og den lovpligtige indsats blev suspenderet i en periode. Alligevel fortsatte den aktive indsats med virtuelle samtaler, da både borgere og jobcentre ønskede det. Og mere end otte ud af ti ledige var tilfredse med kontakten til deres jobcenter under nedlukningen. Og virksomhederne var lige så tilfredse.

Erfaringsmæssigt kan og vil de fleste borgere selv finde et arbejde. I det perspektiv virker lovgivningen ude af trit med virkeligheden. Den dikterer, at alle ledige skal møde fysisk op til et vist antal samtaler. Uanset behovet. Det rimer hverken på tillid, nærhed eller fremsynet udnyttelse af teknologiens muligheder. Ni ud af ti jobcentre vurderer, at det vil styrke indsatsen, hvis de også fremover får mulighed for at holde virtuelle samtaler.

Derfor foreslår KL et Virtuelt Jobunivers for de jobparate ledige, hvor de ledige skal mødes af et jobcenter i øjenhøjde. Det Virtuelle Jobunivers skal indeholde helt nye typer af digitale tilbud og værktøjer og være tilgængelig, når behovet er der 24/7.

Forslagets udgangspunkt er tillid til den ledige og indebærer et opgør med de gældende regler for samtaler. Jobcentermedarbejderne skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og i højere grad være forandringsagenter og sparringspartnere. 

Det Virtuelle Jobunivers vil være for mange, men ikke for alle. Derfor skal en grundig screening og opfølgning sikre, at dem, der har brug for noget andet, kan få det. Ingen skal overlades til sig selv!

Corona-erfaringerne har givet os det første puf hen imod nye muligheder og værktøjer. Den digitale modenhed er der. Nu skal vi tage det næste store skridt fremad. Fremtiden er nu! •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: I øjenhøjde med borgeren Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger