Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2021
Effektmåling

Effekten af det tværgående samarbejde

Lige som andre kommuner har Ringkøbing-Skjern et stærkt fokus på en helhedsorienteret opgaveløsning. Men hvordan ser det ud med effekten? Danske evalueringer af tværgående indsatser har givet et blandet billede.
tekst Charlotte Brandsborg, Faglig koordinator i Analyse & Effekt, Ringkøbing-Skjern Kommune og Thomas Andersen, Stabschef i Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune

Nogle tværgående projekter har haft en stor effekt (VIVE, 2018), mens andre nok har skabt øget arbejdsglæde blandt de involverede medarbejdergrupper – men også genereret stigende omkostninger kombineret med ingen eller minimal effekt for borgerne (VIVE, 2017). 

Disse resultater understreger behovet for at medtænke effektevaluering som en integreret del af de tværgående indsatser. Det vil sige, at man supplerer effektevalueringen med viden om, hvad en given effekt koster (omkostningseffektivitet), og om investeringen i indsatsen rent faktisk har været positiv eller negativ (cost-benefit). 

Med inspiration fra blandt andet Per Nikolaj Bukhs og Karina Skovvang Christensens arbejde (2018) satte vi os for at evaluere to af Ringkøbing-Skjern Kommunes tværgående indsatser – ”Bedre ressourceforløb” og ”Arbejdsevneudviklingsforløb”. 

Bedre Ressourceforløb

Skriv hvad du søger