Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2020

Enigheden sejrer i byrådene

Samarbejdet fungerer godt i de fleste af landets byråd, viser Danske Kommuners rundspørge. Men for meget enighed er ikke godt, siger en forsker.

Man kan nærmest ikke tale om Danmark uden at tale om det samarbejdende folkestyre. Og noget tyder på, at det ikke blot er noget, vi bilder hinanden ind. 

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har bedt landets kommunalpolitikere vurdere, hvordan samarbejdet på tværs af partierne i byrådet fungerer på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. 891 har svaret, og gennemsnitligt er vurderingen 3,43. 

Ikke overraskende hænger vurderingen nøje sammen med konfliktniveauet. Det er lavt på Nordfyn, og derfor er 2. viceborgmester Gert Rasmussen (S) en tilfreds mand. Han har givet samarbejdet topkarakteren 5.

Skriv hvad du søger