Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2020

Aktuelt

tekst Frederik Overby Vinding

Små ingienører i Svendborg

Skolebørn i Svendborg skal eksperimentere og undersøge virkelighedsnære problemstillinger inspireret af ingeniørernes arbejdsmetoder. ”Engineering i skolen” er navnet på et projekt, hvor Engineering som undervisningsmetode skal udbredes til skoler i hele landet og til alle 12 skoler i Svendborg. Efter sommerferien starter kompetenceudviklingen for de første af i alt 70 naturfagslærere fra Svendborg, som skal lære om Engineering – en undervisningstilgang, hvor eleverne arbejder problembaseret og anvendelsesorienteret med et autentisk problem, som de skal finde deres egen løsning på. Villumfonden støtter projektet med 18,7 millioner kroner, der over de næste år skal komme 2.000 lærere og 50.000 elever til gavn på landsplan.

1.500

kommunalpolitikere, folketingspolitikere, borgmestre og kommunaldirektører skulle i denne uge være samlet til KL’s topmøde, der desværre måtte aflyses på grund af regeringens opfordring om ikke at samle mere end 1.000 mennesker samme sted som et præventivt middel mod coronavirus.

Børnefokus på folkemødet

Folkemødet vil sikre ”barnets ret til at blive hørt”, der er en del af børnekonventionen. De lancerer i år en ny børne- & ungescene, hvor børn og unge får en tydelig stemme i den demokratiske debat. Foreningen Folkemødet er gået sammen med Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Legeskibet), Ole Kirk’s Fond og LEGO Fonden med henblik på at invitere børn og unge med til Folkemødet. Det eneste krav er, at alle aktiviteter indeholder reel børne- og ungeinddragelse og omhandler temaer, hvor børn og unge er i fokus.

Amatør film

Skriv hvad du søger