Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2020
KL Mener

Af hensyn til fællesskabet skal vi stå sammen i corona-krisen

Vi står i en ekstraordinær situation, som vi endnu ikke kender udfaldet af, og vi skal forsøge at begrænse de samfundsmæssige konsekvenser mest muligt.
tekst KL

Coronavirussen har ramt Danmark. Følgerne for den enkelte, der pådrager sig coronavirus, er i langt de fleste tilfælde meget begrænsede, heldigvis. Men for svagelige ældre, kronikere og andre med nedsat helbred kan smitte med coronavirus have fatale konsekvenser. Også for vores samfund er konsekvenserne alvorlige. 

Virussen rummer en stor risiko. Hvis virussen fik lov til at sprede sig uhindret, ville der være en overhængende fare for, at vi ganske hurtigt kom til at savne hospitalssenge, respiratorer og sundhedspersonale. Konsekvenserne ville i så fald ikke kun ramme dem, som bliver smittet med coronavirus, men også alle andre, som har behov for et tilgængeligt sundhedsvæsen. 

Håndteringen af smittefaren og den trussel, den udgør for vores samfund, har også konsekvenser. For vores lokale erhvervsliv, som brænder inde med produkter, som ikke længere er efterspurgt. For spillesteder, hoteller og restauranter, som mister besøgende. 

Coronavirus er en udfordring, som kalder på ansvarlig handling fra os alle. I Danmark har vi reageret ved at tage situationen meget alvorligt og forfølge en ambitiøs strategi om at forsøge at inddæmme og forsinke spredningen af virus så længe som muligt, så de værste konsekvenser kan afbødes. Situationen kalder også på handling fra os alle sammen – i høj grad også fra kommunerne. Alle kommuner har udarbejdet kriseberedskaber og er klar til at håndtere den nye situation, vi befinder os i. Konsekvenserne kan være omkostningsfulde, men lige nu og her handler det om at begrænse smitten bedst muligt.

KL har et tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne og oplever, at der både nationalt og hos kommunerne er stor opbakning til at finde holdbare løsninger på både kort og langt sigt. Det er meget positivt at se, hvor professionelt de danske sundhedsmyndigheder indtil videre har ageret i situationen, og hvor godt vi i fællesskab og på tværs af sektorer samarbejder i en krisesituation. Sådan må det gerne fortsætte, så vi forhåbentlig kommer ud på den anden side på bedst mulig vis.

Situationen kalder også på ansvarlig handling fra hver enkelt dansker. For den påvirker os alle – og vi bærer hver især et ansvar for at handle med omtanke. Det gælder også vores kommunale medarbejdere – fra hjemmeplejen og sygeplejen til de mange bosteder, som hver dag skal tage vare på dem, der rammes hårdest af coronavirus. Krisen er global, men den skal i allerhøjeste grad håndteres lokalt. 

Vi står i en ekstraordinær situation, som vi endnu ikke kender udfaldet af, og vi skal forsøge at begrænse de samfundsmæssige konsekvenser mest muligt. Det kræver, at vi står sammen på tværs og alle tager et ansvar for at håndtere de kommende udfordringer. Vi skal dog stå sammen på en lidt anden måde end vi plejer – nemlig ved at holde afstand, så smitten spredes mindst muligt. Her er det vigtigt, at vi viser omtanke og samfundssind og ikke kun tænker på vores egne behov. Heldigvis er vi gode til at samarbejde i Danmark. Både mellem sundhedsmyndighederne og som ansvarlige borgere. Vi har mødt en alvorlig udfordring i coronavirus – men vi møder den i fællesskab.

Emneord
Leder, COVID19, Beredskab

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Af hensyn til fællesskabet skal vi stå sammen i corona-krisen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger