Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

Overblik over finansloven

Giftgrunde, cykelstier og landsbyer. Finansloven rummer samlet initiativer for omkring 16 milliarder kroner frem mod 2025 indenfor velfærd, grøn omstilling og meget mere. Her har vi samlet et overblik.

Flere cykelstier

Allerede inden finansloven faldt på plads, oplyste Transport- og Boligministeriet, at regeringen sammen med SF, Enhedslisten og De Radikale har indgået en aftale, som sikrer 520 millioner kroner til cykelstier. Pengene fordeles med 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til at anlægge cykelstier langs statsvejene. Derudover er der afsat 150 millioner kroner i 2021 til en pulje til kommunale cykelprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50 procent.

Landdistriktspuljen øges

Næste år øges landdistriktspuljen med 25 millioner kroner. De kan gå til projekter, der kan give gode levevilkår for borgere i landsbyerne ved eksempelvis fastholdelse af lokale arbejdspladser, lokale fritidstilbud mv. Derudover kan puljen også understøtte landsbyer og bysamfund, hvor minkavl har haft en særlig stor betydning. Derudover afsætter finanslovspartierne 25 millioner kroner til landsbyfornyelse.  

Højere dagpengesats til ledige, der bliver sosu’er

Ledige over 30 år, der enten ikke har nogen uddannelse eller har en forældet uddannelse, vil fremover få en ekstra økonomisk gulerod ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. De vil nemlig få ret til en dagpengesats på 110 procent, når de begynder på uddannelsen i 2021. Lignende vilkår vil gælde for en række uddannelser, der understøtter den grønne omstilling.

Generationsforureninger skal oprenses

Skriv hvad du søger