Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

National klimatilpasningsplan skal styrke den lokale indsats

tekst KL

Hundredårshændelser, monsterregn og stigende grundvand. Klimaforandringerne med stigende vandmængder ovenfra, nedefra og ude fra havet er virkelighed i kommunerne. Det er blevet en tilbagevendende begivenhed, at borgernes kældre og landmændenes marker står under vand. 

Der gøres allerede meget ude i de enkelte kommuner for at håndtere udfordringerne inden for de eksisterende rammer. Og rammerne er forskellige, alt efter hvor vandet kommer fra. Når det handler om skybrud, må spildevandsselskaberne lave fælles klimatilpasningsløsninger til at lede vandet væk, finansieret over taksterne. Når det gælder kystsikring og oversvømmelser fra vandløb, er det som udgangspunkt den enkelte grundejers ansvar at sikre sig og eventuelt gå sammen med flere grundejere i et laug, og hvis der laves fælles løsninger, skal omkostningerne fordeles efter nytteprincippet. Når det så kommer til højtstående grundvand, er der i dag ingen lovgivning, der giver kommuner og vandselskaber mulighed for at hjælpe borgerne med fælles løsninger. 

KL ønsker at forbedre rammerne for den lokale indsats til klimasikring samlet set, uanset hvor vandet kommer fra. Derfor kom vi i januar i år med et klimatilpasningsudspil med anbefalinger til bedre lovgivning, herunder ny lovgivning for højtstående grundvand, bedre finansieringsmuligheder og bedre modeller for at fordele udgifterne. Og vi har efterspurgt den nationale klimatilpasningsplan lige siden. 

Endelig, for knap en måned siden – den 24. november – satte regeringen arbejdet med den nationale plan i gang. Med afsæt i en bred aftale med næsten alle Folketingets partier påbegyndes fire projektspor om højtstående grundvand, helhedsplanlægning i kommunerne, stormflodssikring af København og varsling af oversvømmelser. Parallelt skal der ses på lovgivning i 2021, med henblik på at der først i 2022 kan tages politisk beslutning om en samlet plan.

Flere af sporene ligger i direkte forlængelse af KL’s udspil. Og KL er allerede engageret i sporet om højtstående grundvand, som beskrives som et fast track, hvor der i kraft af et grundigt forarbejde fra KL og DANVA forhåbentlig kan fastlægges og besluttes ny lovgivning inden for relativt kort tid i 2021. KL og DANVA foreslår for eksempel, at vandselskaberne får lov til at nedlægge et ekstra rør ved siden af det til spildevand og det til regnvand, så det højtstående grundvand kan ledes væk.

Vi ser frem til at bidrage til, at der omsider kan blive besluttet løsninger, som styrker den lokale klimatilpasning og borgernes velfærd.

Emneord
Leder, Klima, Velfærd

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: National klimatilpasningsplan skal styrke den lokale indsats Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger