Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

KØF 2021: Ny virkelighed – ny velfærd?

Med coronakrisen har kommunerne i den grad skullet tilpasse leveringen af velfærd. Har den nye virkelighed sat nye pejlemærker? Og hvordan skaber vi fremadrettet en tilbudsvifte, som favner alle borgerne? Det er omdrejningspunktet for Kommunaløkonomisk Forum 2021.
tekst Kristina Krüger Hansen og Løkke Noermark Fabricius, konsulenter i KL’s økonomisk politiske center

I januar 2021 inviterer KL traditionen tro til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Denne gang under overskriften ”Ny virkelighed – ny velfærd?”. På grund af den aktuelle situation er konferencen blevet nyfortolket, så den sendes live fra KL’s studie som et virtuelt arrangement.  

Nye veje

Baggrundstæppet for konferencen er den aktuelle pandemi, som med ét har ændret vilkårene for dansk økonomi og givet benspænd i leveringen af den offentlige velfærd. Benspænd, som har været besværlige, men også kreativitetsfremmende og tankevækkende.

2020 har på alle måder været et usædvanligt år, som trækker spor i samfundsdebatten, og som efterlader en masse ubesvarede spørgsmål, som vi adresserer på KØF: Hvordan får vi råd til det hele i en tid, hvor coronakrisen har sat sit præg på kommunernes økonomi og råderum, samtidig med at udfordringer såsom klima og demografi fortsat er aktuelle? Hvordan sikrer vi os, at kommunerne kan levere den højest mulige kvalitet i velfærdsydelserne indenfor den økonomi, der er til rådighed? Og hvilke drøftelser bør vi tage på de store velfærdsområder som for eksempel børne-, sundheds-/ældre- og socialområdet i forhold til budget 2022?

Konferencen bliver således afsættet til at tage en politisk drøftelse af, hvor velfærdssamfundet skal bevæge sig hen, og hvordan de aktuelle udfordringer på de store velfærdsområder kan tackles.  

Hvilke scenarier ser vi ind i?

Årets KØF rammesættes med en makroøkonomisk analyse af overvismand Carl-Johan Dalgaard om, hvordan dansk økonomi ser ud, og hvilke scenarier vi ser ind i de kommende år. Hvilken betydning har disse for råderummet og for de offentlige forbrugsmuligheder?  

Kvalitet for Else, Niels og alle andre

Derefter tager vi fat på at drøfte, hvordan kommunerne som velfærdsproducenter kan levere en service, der både i indhold og kvalitet kan favne alle borgere. En debat, der ikke mindst har fyldt over sommeren, hvor vi alle kom på fornavn med Else og Niels, og hvor deres oplevelser på plejehjem har skabt en vigtig debat om, hvordan vi sikrer kvaliteten i de kommunale tilbud.

Den offentlige sektor har en bunden opgave med at skulle imødekomme behovene hos både sårbare borgere, som skal genvinde ressourcer, og borgere, der sætter ord på deres forventninger til den offentlige sektor. Hvordan løser vi bedst denne komplekse udfordring, og hvad betyder det for velfærdssamfundets legitimitet, hvis nogle borgere vælger kommunernes velfærdstilbud fra? Hvori består den politiske ledelsesopgave for at lave en tilbudsvifte, der favner bredt, og hvad er der i værktøjskassen for at støtte bedst muligt op om alle borgerne? Er en nærhedsreform en del af svaret?  

Tværgående chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen Lisbeth Knudsen leverer som velfærdsiagttager sin analyse af, hvordan det egentligt ser ud med kvaliteten i de kommunale velfærdstilbud. Det leder til en debat i to spor, hvor to borgmestre og blandt andre forsker i velfærd fra Aarhus Universitet, Carsten Jensen, og politisk redaktør på TV2, Troels Mylenberg, først vil debattere, hvordan vi sikrer og løfter kvaliteten for alle borgere.

Derefter vil debatten fortsætte med postdoc, Andreas Hagedorn Krog, stadsdirektør Niels Højberg fra Aarhus Kommune og leder af demensplejehjemmet ’Dagmarsminde – en omsorgsoase’, May Bjerre Ejby, om, hvilke muligheder vi konkret har for at sikre kvaliteten i praksis. 

2. generationsreformer? 

Efterfølgende skal vi høre om Regeringens nye kommission for andengenerationsreformer. For hvordan sikrer vi os, at alle kommer med i en tid, hvor mange unge for eksempel stadig ikke får en uddannelse, og dimittendledigheden er høj? Hvorfor der er behov for en kommission, hvad skal den, og hvordan den vil gå til opgaven? Hvilken rolle skal kommunerne spille? Det vil formand for Kommissionen for andengenerationsreformer, Nina Smith, løfte sløret for.  

Rundt om budget 2022

Budgetprocessen for 2022 står for døren, og til den har vi samlet de vigtigste budskaber og indspark til kommunalbestyrelsens drøftelser. Foruden et besøg på de store velfærdsområder, som unge-, sundheds-/ældre- og socialområdet, stiller vi skarpt på den grønne omstilling, og hvordan kommunerne får mest CO2 reduktion for pengene. Her vil formand for Klimarådet, Peter Mølgaard, give sit bud på, hvordan kommunerne bedst kan bidrage til denne dagsorden. 

Kommunalvalget kommer

2021 er som bekendt valgår i kommunerne. Derfor får vi en politisk analyse af det kommende kommunalvalg med trends og tendenser bl.a. af politisk kommentator Søs Marie Serup. Derudover vil ekspert i politisk digital kommunikation, Benjamin Rud Elberth, give tips og tricks til kommunalpolitikernes brug af sociale medier op til valget.

Med en kombination af både de store sigtelinjer og konkrete indspark skal vi omkring de mest aktuelle velfærdsdagsordener med besøg fra eksperter, velfærdsiagttagere og politikere.

Vel mødt til KØF torsdag d. 14. januar 2021 – sammen hver for sig.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KØF 2021: Ny virkelighed – ny velfærd? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger