Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

Handicappedes tillid til kommunen skal styrkes

Efter massiv kritik gør kommunerne en særlig indsats for at række hånden ud til mennesker med handicap og deres pårørende i det nye år.
tekst Ulla Abildtrup

Kommunerne brugte sidste år henved 50 milliarder kroner på det specialiserede socialområde, og områdets andel af de kommunale budgetter har været stigende gennem flere år. Alligevel er der massiv kritik af kommunernes indsats overfor mennesker med handicap, og Ankestyrelsen giver ofte klagerne ret. 

I henved 40 procent af de sager på det specialiserede socialområde, hvor borgerne klager, bliver kommunernes afgørelser  omgjort i Ankestyrelsen – altså ændret eller sendt tilbage til kommunen med krav om ny behandling. Og selv om antallet af klager er faldet en smule på det seneste, er der skabt en tillidskløft mellem kommunerne og mennesker med handicap og deres pårørende, mener KL.

– Hver eneste sag, som påklages, og som Ankestyrelsen hjemviser til kommunen for at blive behandlet igen, skader samarbejdet mellem borger og kommune og tilliden til systemet, skrev formanden for KL’s Socialudvalg, Ulrik Wilbek, i et debatindlæg hos Altinget i november.

Skriv hvad du søger