Der foregår også meget under overfladen. Naturvejlederne formidler også havbiologi i samarbejde med Foreningen Als Stenrev og en forening, der etablerer havhaver. På næste side ses den nye handicapvenlige fiskebro. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
Der foregår også meget under overfladen. Naturvejlederne formidler også havbiologi i samarbejde med Foreningen Als Stenrev og en forening, der etablerer havhaver. På næste side ses den nye handicapvenlige fiskebro. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

Flere kan blive naturvejledere

Danmark er blevet en nation af naturelskere. Uddannelsen som naturvejleder er nu fornyet og ændret, så mange flere kan imødekomme efterspørgslen efter professionel og faglig naturformidling.

Interessen for at udforske og opholde sig i naturen er nærmest eksploderet blandt danskerne, og corona-tiden har forstærket trenden. Behovet for professionelle naturvejledere, der kan formidle oplevelser og styrke forståelsen for naturen og dens mangfoldighed, er vokset tilsvarende.  

Hidtil har den nu 33 år gamle naturvejlederuddannelse været forbeholdt de få, der i forvejen er ansat i stillinger som naturvejledere. Men nu bliver kurset fornyet og udvidet, så mange flere kan få den eftertragtede uddannelse.

– Stigende naturinteresse og nu også coronakrisen har tydeligvis skabt et stort behov for flere naturvejledere. Med en langt mere attraktiv og fleksibel uddannelse, der retter sig mod flere naturinteresserede grupper, kan vi nu tilbyde kurser til en bredere målgruppe, siger sekretariatsleder Mette Aaskov Knudsen fra Naturvejledning Danmark, der er naturvejledernes organisation, som har det overordnede ansvar for efteruddannelsen. 

Skriv hvad du søger