Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2020

Den grønneste bil har plads til flere

Vi kan ikke nøjes med at diskutere, hvor mange elbiler der skal køre rundt om 10 år. Hele transportsektoren skal gentænkes for at udnytte ledig plads bedre, og samkørsel er ’the missing link’ i samspillet mellem biler og den kollektive transport. Kommuner, regioner og trafikselskaber er allerede i gang.
tekst (Se skribenterne nederst)

Hvor mange elbiler kan vi tælle til? I september præsenterede Eldrup-kommissionen sit forslag om at sænke CO2-udledningen ved at øge antallet af elbiler i Danmark. Siden har debatten i høj grad handlet om, hvor mange elbiler vi skal have som supplement til diesel- og benzinbiler, og hvornår de skal trille rundt på vejene.

Diskussionens præmis er altså, at vi skal have flere biler, og de skal køre på el. Men er det en farbar vej, hvis man blot øger antallet af biler i Danmark? 

Danmarks Statistik forventer, at antallet af biler stiger med 600.000 frem mod 2030, hvilket mere end antyder, at vi selv med flere elbiler ikke gør en nævneværdig forskel på vores klimaaftryk for persontransporten i de kommende år.

Skriv hvad du søger