Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2020

Samordnet varedistribution kan være en del af klimasvaret

Klimaambitionerne i danske kommuner fejler ikke noget, og mange steder er der fokus på at nedbringe udledning af CO2 og NOX gennem udskiftning af egne biler og krav til trafikselskaberne. Men der er et måske overset potentiale i at kigge indad og gentænke den måde kommunens indkøb leveres på.
tekst Mads Ballegaard, chefkonsulent, A-2 A/S, og Kenneth Flex, partner, A-2 A/S

Aktuelt er 20 kommuner gået sammen med Realdania, det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank Concito om at udarbejde ambitiøse klimaplaner. I de fleste kommuner drøftes, hvordan man kan bidrage til bæredygtighed og implementering af FN’s Verdensmål, og i løbet af efteråret forventes regeringen at lancere en strategi, der skal gøre den offentlige sektors indkøb mere klimavenlige. Der er med andre ord ikke mangel på klimainitiativer, og i den forbindelse især initiativer, der kan mindske udledningen af CO2. 

Den helt store ”synder” i udledning af CO2 er som bekendt transport, og fra rådgivning af og samarbejde med flere af landets kommuner ved vi, at der i mange kommuner arbejdes på at erstatte dieseldrevne busser med el-busser, ligesom der i stort omfang anskaffes el-biler på for eksempel ældre- og sundhedsområdet. Men der er andre måder at reducere transportbaseret CO2-udslip på. En af måderne er samordnet varedistribution, som ud over at mindske udledning af CO2 og NOX bidrager til for eksempel mindsket trængsel i bymidten, øget trafiksikkerhed og sparer tid på varemodtagelse for kommunens medarbejdere. 

Samordnet varedistribution

Når kommunale arbejdspladser i dag bestiller varer, er det oftest aftalt i kontrakten, at leverandøren skal sørge for levering direkte til den bestillende arbejdsplads. Det betyder, at mange leverandører har transporter ind og ud af kommunen hver dag med levering til én eller kun få arbejdspladser – og ofte med meget tunge og forurenende køretøjer. I samordnet varedistribution kører leverandørerne i stedet til et varemodtagelsescenter, der optimalt er placeret i udkanten af kommunens hovedby. Her samles varerne fra de forskellige leverandører, hvorefter de leveres til den enkelte arbejdsplads, som selv har valgt, om de vil modtage varer en, to, tre eller flere gange om ugen. Det giver sig selv, at det betyder færre transporter og færre kørte kilometer i kommunen og derfor også en reduktion i udledning af både CO2 og NOX. Hvis kommunen oven i købet beslutter sig for, at transporten fra varemodtagelsescenteret til kommunens arbejdspladser skal ske med eldrevne varevogne, så mindskes udledningen naturligvis endnu mere. 

I Sverige gør de det allerede 

Skriv hvad du søger