Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2020

En vanskelig cocktail

Et højt forbrug af alkohol er et stigende problem blandt ældre og udfordrer plejepersonalet i kommunerne. Det viser et forskningsprojekt, som Vejle Kommune og forskere fra Syddansk Universitet står bag.
tekst Ulla Abildtrup

Ældre var tidligere kendetegnet ved at være borgere med en svag økonomi, som sjældent eller aldrig nød alkohol. I dag er situationen helt anderledes, mange ældre har en stærk økonomi og et højt forbrug af alkohol. 

Ifølge tal fra sundhedsmyndighederne drikker en tredjedel af de ældre i dag mere end lavrisikogrænserne på syv genstande for kvinder om ugen og 14 for mænd. Tallene viser også, at et stigende antal danskere over 60 år er i behandling for alkoholmisbrug. Tidligere lå de ældres andel af klienterne i misbrugsbehandling kun på et par procent, i dag er andelen steget til 10-15 procent.

– Ældres alkoholforbrug er et overset og formentlig voksende problem i hjemmeplejen og på plejecentre, siger professor og filosof Søren Harnow Klausen, som de seneste tre år har ledet projektet ”Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail”.

Skriv hvad du søger