Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2020

Tid til at gentænke budgetprocessen og gøre den mere demokratisk og værdifuld

De fleste kommuner har en høring af budgettet mellem 1. og 2. behandling. Der ligger dog ikke noget lovmæssigt bag. Vi har derfor alle muligheder for at skabe en ny budgetproces, som giver plads til dialog, modner idéer og involverer mere aktivt og dermed forankrende.
tekst Alice Holmberg, chefkonsulent i KL’s konsulenttjeneste KLK, og Jens Vedel Jørgensen, chefkonsulent i KL’s konsulenttjeneste KLK

Vi er glade for rutiner og faste procedurer i den kommunale verden. En gang imellem er det dog sundt at sætte spørgsmålstegn ved dem – ikke mindst dér, hvor de nærmest er blevet en naturlov, som vi gentager år for år.

Vi er for eksempel faldet over noget interessant i forhold til det, som mange kalder den vigtigste proces i det kommunale årshjul; nemlig budgetprocessen. Oprindeligt var vi optagede af, om de vedtagne budgetter er så forankrede i forligskredsen, at de faktisk kan holde i et eller to år, som flere og flere kommuner opererer med. Og om aktørerne udenfor byrådssalen er taget i ed, som vi kunne ønske os.  

Høringer – hvorfor?

De spørgsmål ledte os til høringsproceduren, der jo er den del af budgetprocessen, som har til formål at skabe gennemsigtighed for kommunens interessenter i de disponeringer og prioriteter, som kommunalbestyrelsen planlægger for det eller de kommende år.

Skriv hvad du søger