Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2020
Kultur

Furesø er Danmarks førende kulturkommune

På de fleste parametre klarer Furesø sig ret godt, viser tallene – men i virkeligheden er der rum til forbedring, lyder det fra formanden for kulturudvalget, Tine Hessner (R).

Sådan har vi gjort

For at finde ”Danmarks mest kulturvenlige kommuner” har vi indsamlet tal fra Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal på i alt ni områder: Kommunernes udgifter til kultur, kommunernes udgifter til sport og fritid, andel af beskæftigede inden for kultur og fritid, andel af elever i musikskolerne, antal udlån på folkebiblioteker, kommunernes udgifter til folkeoplysning, antal besøg på folkebiblioteker, antal aktive lånere på folkebiblioteker samt andel af befolkningen, der er medlem af en idrætsforening.  

Meningen har været at kombinere kommunernes investeringer i kultur- og fritidsområdet med borgernes faktiske engagement. 

For hvert af områderne har vi ranglistet kommunerne – og derefter beregnet en samlet score for at kunne udpege en vinderkommune. 

Økommunerne Fanø, Samsø og Læsø er ikke medregnet i den samlede score, da der mangler tal på flere områder. Det skyldes eksempelvis, at Fanø ikke driver sin egen musikskole, men i stedet samarbejder med Esbjerg.  

Med en solid føring i Nyhedsmagasinet Danske Kommuners kortlægning af kulturen i kommunerne er det Furesø Kommune, der kan iklæde sig førertrøjen og kalde sig Danmarks førende kulturkommune.

Det står klart efter den samlede opgørelse af ni parametre, som både tager højde for kommunens udgifter til kulturen og borgernes faktiske brug af de kommunale kulturtilbud. I alle ni parametre ligger Furesø i den bedste femtedel af kommunerne. Samlet betyder det, at der er ganske langt ned til listens nummer to, som er Roskilde. 

Skriv hvad du søger