Illustration: Karen Linnet Olesen / Colourbox
Illustration: Karen Linnet Olesen / Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2020

Tillid til kommunen skaber resultater

En tidlig og helhedsorienteret indsats med stort fokus på gensidig tillid, grundig udredning og medejerskab har skabt fremskridt for en lang række udsatte familier i Gladsaxe Kommune.
tekst Nicolai Skovsgaard Tøfting

I 2016 fik Gladsaxe Kommune en idé. Idéen bestod i at skabe et lille team i et hjørne af kommunen. Tre sagsbehandlere fik titel af familiekoordinatorer, og sammen skulle de via arbejde på tværs af forvaltninger og sektorer forsøge at gøre livet lettere for en række udsatte familier i kommunen.

VIVE og Oxford Research blev koblet på og skulle sammen levere en evaluering af projektets første tre år. Nu er den evaluering kommet, og den viser, at det lille team har gjort en positiv forskel.

80 procent af de omtrent 70 medvirkende familier vurderer selv, at de er kommet tættere på at opnå en række målsætninger, som de selv har været med til at nedfælde. Andelen af forældre, der kan forsørge sig selv, er steget fra 40 procent til 65 procent. Særligt mødrene viser fremskridt, og en hel bunke børn er sluppet ud af det sociale system.

Skriv hvad du søger