På Trekronerskolen i Roskilde Kommune har man erfaringer med samarbejde. Her lægger skoleleder Jon Lissner brikkerne, mens tillidsrepræsentant Henriette Krüger og arbejdsmiljørepræsentant Nick Juhler Andersen støtter arbejdet. Foto: Carsten Snejbjerg
På Trekronerskolen i Roskilde Kommune har man erfaringer med samarbejde. Her lægger skoleleder Jon Lissner brikkerne, mens tillidsrepræsentant Henriette Krüger og arbejdsmiljørepræsentant Nick Juhler Andersen støtter arbejdet. Foto: Carsten Snejbjerg
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2020

Når vi siger arbejdstid, hvad siger I så?

På Trekronerskolen i Roskilde er lærerne vant til selv at prioritere og fordele ressourcer i selvstyrende teams. Det gør dem måske bedre rustet end de fleste til den dialog med ledelsen, som den nye arbejdstidsaftale lægger op til. Men der er stadig mange åbne spørgsmål, for ressourcer bliver der ikke flere af, tværtimod.

På Trekronerskolen i Roskilde Kommune er skoleleder Jon Lissner vant til at lægge en stor del af ansvaret for prioriteringerne ud til lærerne. Skolen har en tradition for at arbejde i selvstyrende årgangsteams, der selv planlægger, hvordan undervisningen skal afvikles, og jonglerer med ressourcerne til for eksempel vikardækning.

– Jeg har stadig ledelsesretten. Det er bare ikke sikkert, det er godt at bosse ting igennem. Vi er nødt til at have en kultur, hvor vi har en dialog og en gennemsigtighed i det, vi går og gør. Prioriterer man, at noget er værd at bruge tid på, så har man også ansvar for i fællesskab at finde ud af, hvordan det hænger sammen med resten. Det handler om at bruge den tid, vi har, bedst muligt. Der er en overordnet ramme, som vi skal forholde os til. Man kan sige, at den form for dialog bliver skærpet endnu mere med den nye arbejdstidsaftale. Det kan jeg kun være enig i. Den taler godt ind i det, vi gør i forvejen. Men den skærper kravene yderligere til skoleårsplanlægningen, siger Jon Lissner.

Nick Juhler Andersen er arbejdsmiljørepræsentant og lærer i matematik, natur og teknik og idræt. Han er også skemalægger. Han synes ligesom Jon Lissner, at hensigterne i arbejdstidsaftalen lyder bekendte.

Skriv hvad du søger