Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2020

Flot budgetresultat i en usikker tid

tekst KL

I 2008 gennemførte kommunerne første gang den faseopdelte og koordinerede budgetproces. Den har lige siden været en hjørnesten i det økonomiske samarbejde med staten og sikret, at kommunerne hvert år har levet op til økonomiaftalerne med regeringen. I en usædvanlig tid med stor usikkerhed og forandring er det glædeligt at konstatere, at denne institution endnu engang har leveret. Budgetterne for 2021 er i hus, og de foreløbige tal viser, at kommunerne leverer endnu et budget, der ligger inden for økonomiaftalens udgiftsrammer.

Budgettallene er ikke helt endelige endnu, men alt tyder på, at det igen er lykkedes for de 98 folkevalgte forsamlinger at komme i mål. Ikke bare med deres egne 98 budgetter, men også med det samlede kommunale budget. Det er – endnu engang – et imponerende stykke politisk arbejde, og det viser med al tydelighed, at kommunerne står sammen og tager ansvar for de aftaler, der indgås.

Det var ellers ikke et nemt udgangspunkt. Covid-19-pandemien har gjort 2020 til et år, hvor kommunerne har måttet bryde med vanetænkningen, omstille servicen lynhurtigt og lede efter nye løsninger på de mange nye udfordringer. De gode erfaringer skal naturligvis tages med videre, og både de gode erfaringer og den økonomiske side af pandemien har fyldt godt i drøftelserne af de lokale budgetter, der samtidig indeholder det højeste anlægsniveau siden kommunalreformen. 

Men 2020 har også budt på en udligningsreform, som har flyttet penge rundt mellem kommunerne. Forud for budgetterne fremhævede mange eksperter, at det – med tanke på udligningsreformen – ville være meget vanskeligt for kommunerne at holde sig inden for de aftalte rammer for 2021. Eksperterne havde ret i, at det blev vanskeligt, men kommunerne kom i mål og beviste endnu engang, at det kommunale fællesskab er stærkt og kan levere bemærkelsesværdige resultater. Aftaleoverholdelsen cementerer kommunernes status som troværdig samarbejdspartner for regeringen og sikrer kommunerne stor indflydelse på egne rammer. Kun skatten lykkes det ikke at komme helt i mål med, men her var der også en helt ekstraordinær proces på grund af udligningsreformen, som gjorde det meget svært at skabe den fornødne fleksibilitet.

Med budgettet på plads kan blikket atter rettes mod de udfordringer, som kommunerne står overfor i de kommende år. Den demografiske udvikling lægger et gevaldigt pres på serviceudgifterne, og på trods af mulighederne for at øge anlægsinvesteringerne markant i både 2020 og 2021, vil der også i de kommende år være behov for, at kommunerne kan investere i solide fysiske rammer om borgerne og velfærden.

Emneord
Leder, Budget, COVID19

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flot budgetresultat i en usikker tid Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger