Illustration: Ida Andréa Stoltze Rasmussen
Illustration: Ida Andréa Stoltze Rasmussen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2020

Få data til at skabe kvalitet på det specialiserede socialområde

Dette er et partsindlæg skrevet af to nørder, der tror på, at data gør godt. At data kan sikre bedre og mere rigtig støtte til de handicappede og udsatte borgere, styrke den socialfaglige praksis, hjælpe i udviklingen af politik og understøtte den økonomiske styring. Alligevel halter datakvaliteten i mange kommuner.
tekst Peter Bogh, souschef i KL’s Konsulentvirksomhed, og Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed, KLK

Det specialiserede socialområde er dér, hvor kommunen yder støtte til borgere med nedsat funktionsniveau – fysisk, psykisk eller socialt og ofte med behov for støtte inden for flere af områderne. Derfor er gode data et must på området. Samtidig må vi forstå, at data ikke er svaret, men er en anledning til at stille nogle lidt bedre spørgsmål. 

Det kræver imidlertid, at vi har relevante data til rådighed, og at vi forstår at fremstille dem på en måde, så de bliver anvendelige og overskuelige for dem, der skal bruge dem.

I KLK har vi efterhånden hjulpet en del kommuner med at få overblik over økonomi, indsatser og borgere på området. Og det er overraskende, hvor lidt overblik mange kommuner har over området, og hvor lidt data bruges til at skabe overblikket. 

Skriv hvad du søger