Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2020

Hvad virker i en Nærhedsreform? Fire redskaber til at øge lokalt selvstyre

Mens vi venter på Nærhedsreformen, er der grund til at se på, hvad der faktisk virker i forhold til intentionerne om at øge det lokale selvstyre og skabe bedre velfærd. VIVE har kigget på de seneste 10 års erfaringer fra Skandinavien.
tekst Ulf Hjelmar, projektchef i VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og Mads Leth Jakobsen, forsknings- og analysechef i VIVE

Regeringen har bebudet en Nærhedsreform, der skal angive en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor, hvor fokus er på tillid og professionelt handlerum for ledere og medarbejdere på det lokale niveau. Siden moderniseringsprogrammerne i 1980’erne har skiftende regeringer forsøgt at gøre op med både overdrevent bureaukrati og meningsløs målstyring, dog uden at det har resulteret i en oplevelse af, at der er kommet større lokalt handlerum og mere tillidsbaseret ledelse. Coronakrisen har imidlertid givet ny tro på, at en markant omstilling af den offentlige styring nu er mulig. Særligt sundhedssektoren er gået forrest med nye løsninger, der på rekordtid blev udtænkt og implementeret af lokale ledere og fagpersonale uden om de sædvanlige og mere besværlige arbejdsgange. Vi præsenterer i denne kronik viden om, hvordan fire styringsredskaber både kan bidrage til at skabe en bedre offentlig service, samt hvad der skal til for at lykkes med disse redskaber. Denne viden kan kvalificere debatten om en Nærhedsreform.  

Systematisk erfaringsopsamling

VIVE har på foranledning af Fagbevægelsens Hovedorganisation afdækket de seneste 10 års skandinaviske erfaringer med redskaber til øget lokalt selvstyre. Vi har fokuseret på fire redskaber, nemlig 1) erfaringer med øget lokal autonomi, 2) få bindende mål for offentlige institutioner, 3) øgede incitamenter til udvikling af nye løsninger og 4) et styrket og mere dialogbaseret kvalitetstilsyn.

VIVE’s erfaringsopsamling peger på, at der er lovende erfaringer med de fire styringsredskaber. Redskaberne kan medvirke til at udvikle offentlige organisationer, skabe mere faglig mening og øget motivation blandt medarbejderne og ikke mindst bedre resultater for borgerne.  

Autonomi kan give bedre service

Skriv hvad du søger