Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2020

Arbejdet med at tilpasse affaldsenergien er i gang

tekst KL

I den politiske affaldsaftale fra juni blev KL anmodet om at lave en plan for tilpasning af kapaciteten på de 23 danske affaldsenergianlæg. Bestyrelsen besluttede i august at påtage sig opgaven, selv om den hverken er let for KL, for kommuner eller for affaldsselskaber.  

Affaldsenergi indgår i et større samspil, som kommunerne er hovedaktør i, og hvor mange hensyn skal balanceres. Formålet er at give borgerne den effektive og sikre forsyning uden sundhedsmæssige risici, som de forventer og fortjener. Og tilmed til en relativt billig pris, der samtidig sikrer klimaet. Det er komplekst!

Aftaleteksten indeholder en liste med en række krav, som KL’s plan skal opfylde, dog rummer kravene mulighed for fortolkning i flere retninger. Men kort skitseret så udarbejdes KL’s plan på følgende grundlag: 

KL vil inden 1. januar 2021 levere en tentativ liste over anlæg, der kan udfases frem mod 2030, så kapaciteten på affaldsenergianlæggene reduceres med 30 procent. Herefter er der brug for en politisk proces i foråret for at kunne lave en endelig liste i sommeren 2021. KL forudsætter, at kommunerne holdes helt økonomisk skadesløse gennem aftale med staten, så strandede omkostninger dækkes fuldt ud. Det skal ikke være den kommunale kernevelfærd, der skal betale eventuelle regninger. KL medregner omkostninger til omlægning til vedvarende energi, hvor affaldsenergien udfases, da det hænger sammen med de kommunale klimaindsatser. 

Vigtige prioriteringer er desuden, at der skal være klarhed om betingelserne for organisatorisk ansvarsfordeling, så kommunerne fortsat har afgørende indflydelse i selskabernes bestyrelser. Og det er afgørende, at der politisk etableres en model for fordelingen af affald, der skal energiudnyttes.

Status er, at KL har sat gang i udarbejdelsen af det faglige grundlag for planen i tæt samarbejde med Dansk Affaldsforening og de statslige myndigheder. Det kræver faktuelle input fra anlæggene om økonomi, miljøperformance og effektivitet samt opbakning fra kommunerne som ejere. Både borgmestre og formændene for Teknik- og Miljøudvalgene i kommunerne er derfor informeret. I foråret vil planen skulle forhandles politisk i kommunalt regi.

Der er mange dilemmaer og udfordringer i denne sag, der skal håndteres. Som et eksempel kan fremhæves, at lukning af anlæg kan medføre mere håndtering og transport, som komplicerer de miljømæssige forhold og sammenligninger. Ved at påtage sig at lave planen som en del af klimaindsatsen har kommunerne derfor udvist klimalederskab, også når det er svært.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Arbejdet med at tilpasse affaldsenergien er i gang Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger