Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2020

Aktuelt

tekst Frederik Overby Vinding

Snubler over rettigheder

Fremover kan forbipasserende nærmest snuble over FN’s børnerettigheder, når de nærmer sig Hjalleseskolen i Odense. Det lange farverige outdoor-kunstværk ”Rettighedsstien” er nemlig malet direkte på fortovet med blivende maling. Den over 500 meter lange rettighedssti blev indviet den 4. september og består af 42 del-kunstværker, der hver især repræsenterer en af rettighederne i FN’s børnekonvention. Alle klasser på skolen har bidraget til kunstværkerne og har i den forbindelse sat sig ind i børnerettighederne. Hjalleseskolen har været UNICEF Rettighedsskole siden 2017. Det indebærer blandt andet, at skolen er forpligtet til at arbejde med børnedemokrati og at have et rettighedsråd med indflydelse på elevernes trivsel og medbestemmelse. 

10

partier er nu repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation, efter at partiet Fremad og Frie Grønne er dannet. Dog har LA mistet sit eneste medlem, så der nu er et parti mere end ved KV17.

Haven i maskinen på gavlen

Nu skal et nyt kunstværk skabe opmærksomhed om Aarhus. Aarhus får et nyt vartegn med det digitale kunstværk ”The Garden in the Machine”, som skal opføres på facaden af den tredje bygning i Filmby Aarhus. Det er den internationalt anerkendte kunstner Jesper Just, som står bag værket, der bliver et af verdens største videokunstværker. Værket er en interaktiv installation, der består af lyde og film, som afspilles på LED-strips på hele Filmby3’s kæmpe facade. Samtidig bliver kunstværket en aktiv del af at skabe et nyt byrum på Sydhavnen, hvor kunst og kultur er bærende elementer. Den samlede udgift beløber sig til 24 mio. kr. og er finansieret af Kultur og Borgerservice samt de fire fonde: Salling Fondene, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond. 

Børn får frugtplantager

Skriv hvad du søger