Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2020

Randers vil ruste unge med autisme til et meningsfuldt voksenliv

Antallet af børn og unge med autismediagnose stiger voldsomt. Unge borgere med autisme i Randers får nu glæden af en særlig indsats, som støtter dem i overgangen til voksenlivet. Indsatsen er tildelt økonomiske midler fra Socialstyrelsen.
tekst Ea Larsen, afdelingsleder ved Specialindsats for børn i Center for Børnehandicap og Autisme Randers Kommune

Der er mange meninger om, hvad et godt og meningsfuldt liv er, og hvad det indeholder. Det vil til hver en tid være en subjektiv vurdering, men en vigtig faktor må være, at man oplever selvstændighed og mestring af eget liv, og at ens håb og drømme så vidt mulig kan udleves og opnås. 

Unge med autisme kan være begrænsede i deres muligheder for en selvstændig livsudfoldelse med deltagelse i samfundets fællesskaber. De har ofte nedsatte forudsætninger og muligheder for en realisering af deres håb og drømme grundet udfordringer i forhold til mestring af sociale, kommunikative samt praktiske færdigheder, som er forbundet med et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv. 

Målrettet unge med autisme

Det skønnes, at én procent af den danske befolkning har en autismespektrumsforstyrrelse. 

Skriv hvad du søger