Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2020

Ny arbejdstidsaftale for lærerne

tekst KL

Tirsdag den 11. august 2020 var en historisk dag. KL og Lærernes Centralorganisation underskrev en ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Det var kulminationen på lange og svære forhandlinger, men også på mange gode og seriøse drøftelser. Og det var ikke mindst afslutningen på syv års uenighed om lærernes arbejdstid efter lockouten og regeringsindgrebet i 2013.

Siden har både lærerne ved en urafstemning og KL’s bestyrelse godkendt aftalen. Vi har dermed som parter sat et endeligt punktum for en årelang strid. Nu kan vi se fremad og fokusere vores kræfter på udviklingen af folkeskolen. 

Den folkeskole, som er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner, og som danner rammen om udvikling og læring for vores børn og unge. 

Det kræver dygtige og kompetente medarbejdere, som er engagerede, og som føler sig værdsat. Og det kræver ledere, der har den nødvendige smidighed og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Det er afgørende for at kunne løfte en af vores vigtigste kerneopgaver. 

Derfor har det også været en klar prioritet for KL at lande en aftale. For folkeskolens skyld; for eleverne, lærerne og lederne. Og det er med stor glæde og lettelse, at det endelig er lykkedes. 

Med den nye arbejdstidsaftale ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer – på centralt niveau mellem KL og Lærernes Centralorganisation, på kommuneniveau mellem kommune og kreds, på skoleniveau mellem skoleledelse, tillidsrepræsentant og lærere samt på tværs af kommune- og skoleniveau. 

Helt konkret betyder aftalen, at der etableres procedurer, der skal give lærerne en bedre indsigt i og forståelse for de prioriteringer, der foretages i forhold til lærernes arbejdstid, og som skal give grundlag for, at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem tid og opgaver. 

Nu skal aftalen ud og virke i praksis. Der venter en meget stor opgave for ledere, medarbejdere og forvaltninger med at få aftalen implementeret. Det er et stort ansvar, som vi ved, at kommunerne er klar til at løfte. 

For at understøtte implementeringsarbejdet har KL og Lærernes Centralorganisation aftalt, at vi i fællesskab vil præsentere aftalens indhold for kommuner, kredse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter.

Det er helt afgørende, at vi får den nye arbejdstidsaftale godt på vej og sikkert i mål. Den er et vigtigt skridt i den rigtige retning for folkeskolen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny arbejdstidsaftale for lærerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger