Den nye aftale sætter ikke præcise mål for lærernes tid til forberedelse, men indeholder formuleringer, der sætter beskyttende rammer omkring forberedelsestiden. Foto: Finn Frandsen / Politiken / Ritzau Scanpix
Den nye aftale sætter ikke præcise mål for lærernes tid til forberedelse, men indeholder formuleringer, der sætter beskyttende rammer omkring forberedelsestiden. Foto: Finn Frandsen / Politiken / Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2020

Vi har en klar aftale om forpligtende samarbejde og lokalt spillerum

Lærernes nye arbejdstidsaftale kaldes banebrydende. Den er baseret på forpligtende samarbejde og stiller store krav til klare aftaler om opgavernes prioriteringer i den enkelte kommune og på den enkelte skole. Nogle praktiserer det næsten allerede, for andre vil det være en kulturændring.

”Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven”.

Sådan står der i den indledende tekst til ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne”, der i forrige uge blev indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

At man på den måde baserer en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager på en formulering og en beskrivelse af, hvordan et samarbejde skal foregå og med rum til lokale fortolkninger, må siges at være atypisk for den danske model. Aftalen indeholder ganske få faste mål for arbejdstiden.

Skriv hvad du søger