Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2020

Strategien kan få energi af talentudvikling

Talentudvikling er et stærkt ledelsesredskab, der mærkbart bidrager til at skabe energi, motivation og eksekvering af strategier. Coronakrisen har vist, at man på kort tid kan ændre arbejdsformer. Nu skal det normale genforhandles.
tekst Lone Wenzel, direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Gunvor Hallas, selvstændig ledelsesrådgiver

Coronakrisen har efterladt dybe spor også i den offentlige sektor, hvor det normale nu skal genforhandles, og evaluering og læring er sat på dagsordenen. Hvordan leder og arbejdstilrettelægger vi eksempelvis med afsæt i erfaringerne ved hjemmearbejde? Og hvordan anvendes erfaringerne med kriseledelse til at skabe en mere differentieret forståelse af ledelsesopgaven i hverdagen? 

I mange organisationer kan det betyde ændrede strategier med nye arbejdsprocesser og tilgange til opgaven, samtidig med at der fortsat skal udvikles for at imødekomme kendte udfordringer, blandt andet som følge af den demografiske udvikling.

Der er i høj grad behov for agile organisationer, der går nye veje, prioriterer og sætter rammer for øget handlekraft. De seneste måneder har vist, at det faktisk er muligt på kort tid at forandre arbejdsformer og fokus. At nå frem til en ny strategi er måske ikke det sværeste, men den efterfølgende forankring og eksekvering er en af de største ledelsesmæssige opgaver. Sandsynligheden for at lykkes øges, hvis der er åbenhed for nytænkning, og hvor forankringen kan blive en del af ledelsesopgaven tæt på borgerne og kerneopgaverne. I den forbindelse viser vores erfaringer, at talentudvikling er et stærkt ledelsesredskab, der mærkbart bidrager til at skabe energi, motivation og eksekvering af strategier.

Et stærkt redskab

Skriv hvad du søger