Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2020

Aktuelt

tekst Frederikke Stoustrup

Lommeaskebægere delt ud til rygere

Som en del af Københavns Kommunes kampagne for at gøre byen renere og grønnere vil kommunens nye ”godtvejrspatrulje” nu begynde at dele lommeaskebægere ud til byens rygere for at mindske antallet af cigaretskod i gadebilledet. Hele 87 ud af 100 stykker affald, der samles op i København, er cigaretskod. Derfor har Københavns Kommune brugt 80.000 kroner på godtvejrspatruljen og dens udbredelse af budskabet til borgerne om at rydde op efter dem selv. Ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er de penge godt givet ud, da arbejdet med at samle skod op er meget ressourcetungt. Jakob Næsager (K) stiller sig dog mere kritisk over for indkøbet af lommeaskebægere, og han mener, at det vidner om, at kommunen har for mange penge. 

65%

af forældre synes, at der er trafikkaos på vejene omkring deres barns skole. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden.

Slamsugere på overarbejde i Odsherred

COVID-19 og nedlukningen har været udfordrende for vand- og spildevandsselskabet Odsherred Forsyning, da landets sommerhusejeres flugt fra byerne har betydet dobbelt så mange udrykninger for at tømme septiktanke i sommerhuse. Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune, og frem til 1. juni i år modtog Odsherred Forsyning cirka 1.700 ekstra bestillinger af tømninger, hvilket har skærpet kommunens fokus på behovet for mere kloakering. 4.000 af Odsherred Kommunes 24.000 sommerhuse er allerede tilkoblet et fælles kloaknet, og 800 mere er undervejs. For at mindske forurening af naturen prioriterer kommunen de mest sårbare områder ud fra en miljømæssig betragtning.

To søer fik forbyttet navne

Skriv hvad du søger