Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2020

Velkommen tilbage til folkeskolen

tekst KL

En velfortjent ferie er slut, og det nye skoleår skudt i gang. Elever, forældre, medarbejdere, skoleledere, forvaltninger og lokalpolitikere har forhåbentlig fået pustet ud ovenpå et turbulent forår.

Folkeskolen blev ligesom resten af samfundet kastet ud i en ufrivillig innovationscentrifuge i dette forår. I har knoklet for at hjælpe vores børn og unge igennem en svær tid. Stor tak for jeres lyst og evne til at finde gode løsninger på svære udfordringer. 

Nu melder der sig en stor opgave, når det kommer til at skabe fællesskab og trivsel blandt børn og unge, som har gået i skole hver for sig eller i mindre grupper i månedsvis.

I efteråret skal vi have en særlig opmærksomhed på børn og unge, som måtte have behov for støtte og hjælp. Det gælder i forhold til det faglige, men det gælder også i forhold til at skabe stærke relationer mellem børnene og mellem børn og voksne i skolen. 

Vi kan igen arbejde med at skabe høj kvalitet i undervisningen ud fra folkeskoleloven frem for nødbekendtgørelser. Det bliver godt at få sat alle fag i spil igen.  Vi står også over for en anden stor opgave i efteråret. Den handler om at se nysgerrigt på de metoder og organisatoriske rammer, som coronakrisen for alvor førte med sig: Udeliv, sammenhængende skoledage, mindre børnegrupper, digitale muligheder og samarbejde på tværs af hierarkier og fagligheder. Der kan føjes mere til. 

Mange kommuner er i fuld gang med at evaluere. Nogle af de nye arbejdsmetoder kan bidrage til at skabe en endnu stærkere folkeskole. Andre ikke. Den vurdering skal kvalificeres i dialog mellem lokalpolitikere, forvaltninger, ledere, lærere, pædagoger skoler, forældre og elever.

KL indhenter i øjeblikket erfaringer fra kommunerne. Tilbagemeldingerne bruger vi i dialogen med parterne på området og til at spille ind i den evaluering, som Børne- og Undervisningsministeriet står for. 

Alle er enige om, at vi skal bruge erfaringerne til at blive endnu bedre til at sikre, at folkeskolen tilbyder alle børn og unge god og motiverende undervisning i trygge og udviklende rammer.

LÆS OGSÅ Ny arbejdstidsaftale for lærerne

I KL glæder vi os til at være nysgerrige sammen med jer og videreudvikle en stærk lokal folkeskole i fællesskab. Vel mødt til elever, forældre, medarbejdere, skolebestyrelser, skoleledelser, forvaltninger og lokalpolitikere. 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Velkommen tilbage til folkeskolen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger