Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2020

Strid om forpligtelsen overfor veteraner

Veteranalliancen er skeptisk over for Aarhus Kommunes nye veteranindsats. Talsmand mener ikke, at Aarhus’ nye strategi forpligter nok, og at Aarhus burde have kopieret gode løsninger fra andre kommuner. Aarhuspolitiker, der selv er veteran, afviser kritikken og kalder det ordkløveri.
tekst Frederik Overby Vinding

Aarhus Kommune har vedtaget en ny veteranstrategi. Den skal tage hånd om veteranerne og deres pårørende i Danmarks andenstørste kommune, hvor der bor omkring 1.400 veteraner. Veteraner er personer, der har været udsendt af den danske stat i mindst én international mission. Det kan både dreje sig om soldater, politibetjente, sundhedspersonale og lignende.

Hos Veteranalliancen, der er en organisation, der arbejder for at forbedre veteraners vilkår, er der utilfredshed med, at kommunen har valgt at lave en strategi i stedet for en politik. Her mener man, at der er forskel på, om man som kommune har en politik eller en strategi.

– Jeg vil understrege, at det ikke er en veteranpolitik, Aarhus har fået, for en politik forpligter. Det her er en veteranstrategi, den forpligter ingen. Det er ligesom et forståelsespapir eller en hensigtserklæring eller en serviet på en restaurant, man har skrevet nogle ord på, siger Claus Stenberg, som er talsmand for Veteranalliancen.

Skriv hvad du søger