Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2020

Kort nyt

Dropper Skanderborg-modellen

Styreform /// Et flertal i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn er enige om at vende tilbage til udvalgsstyre, som langt de fleste kommuner bruger. Med den særlige styreform - også kendt som Skanderborg-modellen - varetager udvalgene ikke  den umiddelbare forvaltning, men lader forvaltningen om det. Den har været i kraft i kommunen gennem mere end 10 år. Flertallet finder dog modellen besværlig og ønsker det fulde ansvar tilbage til politikerne.

Fuld kompensation for coronatab 

Trafikaftale /// Hjulene på bussen kører fortsat rundt, uagtet coronakrisen. Sent onsdag indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab. Coronakrisen har haft store konsekvenser for trafikselskaberne, der ud over de tabte billetindtægter har haft en række udgifter til ekstra rengøring med videre. Regningen er ikke gjort op endnu. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne på baggrund af opgjorte regnskabstal. I juni måned kan dette gøres for regnskabstal for marts måned.

– Aftalen betyder, at den kollektive trafik vil kunne fungere som hidtil, og at borgerne derfor ikke kommer til at mærke forskel i den service, de møder i busser, tog, flextrafik med videre. For KL er det afgørende, at man snarest også finder en løsning for kommuner, hvor en del af driften er påvirket af manglende indtægter fra færgedrift, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard (S).

Embedsmand tiltalt for bedrageri

Skriv hvad du søger