foto: Nicolai lorenzen
foto: Nicolai lorenzen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2020

Tal fuldtid op

En ny analyse viser, at det gennemsnitligt kun er otte procent af sosu’erne på det kommunale ældreområde, der arbejder på fuldtid. Mange kommuner vil gerne have flere på fuldtid, men hvordan? I Dragør og Helsingør har man gode erfaringer med gøre fuldtidsjobopslag tydelige og tale fordelene op.
tekst Frederik Overby Vinding

Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

Kommunerne har også fået en hjælpende hånd fra staten. I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 millioner kroner årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Fremtidens kommunale arbejdsmarked skal i langt højere grad bestå af fuldtidsstillinger. Det er KL og Forhandlingsfællesskabet, der er fagbevægelsens forhandlingsorganisation, enige om. 

– Det er et vigtigt skridt i at fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked. Vi skal ganske enkelt lykkes med at få flere kommunale medarbejdere op i tid, hvis vi skal løse udfordringen med mangel på hænder. Det er en svær opgave, men jeg har store forventninger til, hvad vi kan opnå, når alle parter lægger kræfterne i, har Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg, tidligere udtalt til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Kigger man på gennemsnittet på landsplan er kun otte procent af sosu’erne på det kommunale ældreområde på fuldtid i 2019. Og tallet er faldet fra ti til otte procent siden 2015.

Hos FOA deler man ambitionen om at få mange flere på fuldtid, fortæller Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhed i FOA.

– Vi synes, det er en rigtig god ide at få så mange som muligt op på fuldtid, og vi har længe været efter kommunerne med præcis det budskab, siger han.

Men der findes ikke noget klart svar på, hvordan man får de ansatte til at gå op på i tid.  

En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har udover at kortlægge arbejdstidsfordelingen for sosu’er på ældreområdet også vist gennem en rundspørge, at 82 procent af de adspurgte er tilfredse med at være på deltid. 

Dobbelt op i Dragør

Helsingør fuldtid 

2015: 23,8%
2019: 29,6%

Difference = +5,8

 

Landsgennemsnit

2015: 9,9%
2016: 8%

Difference = -1,9

I 2015 arbejdede ni procent af Dragørs social- og sundhedspersonale på ældreområdet fuldtid, men i 2019 var det lige omkring 20 procent, viser analysen.

LÆS OGSÅ Kynisk at sige, at god ældrepleje kun handler om ressourcer
FOR ABONNENTER

Dermed er Dragør den kommune, der har haft den største procentvise forøgelse af fuldtidsansatte. Ifølge Nicolaj Bertel Riber (S), der er formand for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, er det blandt andet lykkedes ved, at man som udgangspunkt slår nye stillinger op som fuldtid.

– Når man slår stillinger op på fuldtid, er det selvfølgelig, fordi vi har en stilling, der kan bære fuldtid, men det er også ud fra den grundholdning, at det skaber sammenhæng og kontinuitet for både medarbejderne, men også for borgerene, som de arbejder med. At det er kendte ansigter, der er i hverdagen, giver tryghed og ro, siger han.

Det er langt fra alle stillingsopslagene i kommunerne, der er på fuld tid. Faktisk viser analysen fra Social- og Indenrigsministeriet, at ud af over 1.000 jobopslag var kun seks procent af jobopslagene målrettet sosu-personale slået op som fuldtid. 

Hos FOA er Torben Klitmøller Hollmann også forundret over, at kommunerne ikke bruger jobopslaget til at få flere fuldtidsansatte.

– Det er en lavthængende frugt at slå stillinger op på fuldtid, og derfor er det irriterende, at kommunerne ikke gør brug af det i stort nok omfang. Når man først har en kultur, hvor deltid er normen, så er det formentligt sværere at få folk op på fuldtid. Derfor så vi hellere, at det var omvendt, så stillingerne som udgangspunkt var 37 timer, og så kunne man forhandle sig ned, siger han.

I Helsingør har man ikke oplevet lige så stor en stigning i fuldtid som Dragør, men kommunen ligger næsten i top, når det kommer til sosu’ere på fuldtid. Her er knap 30 procent nemlig på fuldtid. 

Ligesom Dragør er det også blevet et kriterie, at når man slår en stilling op, så skal den som udgangspunkt være på fuldtid. Men det betyder ifølge Stella Hansen, der er direktør med ansvar for sundhed og omsorg i Helsingør, ikke nødvendigvis, at stillingerne bliver besat på fuldtid. 

– Man kan sige, at det er et købers marked, fordi vi alle mangler sosu’er. Derfor er vi selvfølgelig interesserede i at få de dygtigste medarbejdere og ønsker selvfølgelig også at imødekomme dem, hvis de ønsker at arbejde på nedsat tid, hvis de i øvrigt er den rigtige til opgaven, siger hun.

LÆS OGSÅ Demente får tryghedskort til busrejsen

Dragør fuldtid

2015: 9,3%
2019: 19,6%

Difference = +10,3

Pension og vikarer

Udover at slå alle nye stillinger op, kan man også målrette indsatsen mod de mange medarbejdere, der i forvejen er ansat og prøve at få dem til at gå op i tid. 

Analysen viser, at størstedelen af de deltidsansatte ikke mener, at de er blevet spurgt, om de har lyst til at gå op i tid, inden for det seneste år.

I både Dragør og Helsingør lægger man fra ledelsernes side stor vægt på, at opsøge medarbejderne og spørge, om de ville være interesserede i at gå op i tid. Men det er bestemt ikke altid, at det kaster noget af sig.

– Vi har et billede af, at de ansatte er nogenlunde på den tid, de gerne vil være på. Vi har haft runder, hvor man har spurgt, om nogen havde lyst til at komme op i tid. Det har ikke været mange, men dem, der har haft lyst, er så kommet op. Faktisk har billedet været, at folk måske hellere ville ned i tid end op, siger Stella Hansen.

Mange kommuner har udtrykt, at de har rekrutteringsproblemer på området.

Ifølge Nicolaj Bertel Riber (S) går det lige nu rigtig godt med at rekruttere i Dragør, men det er et øjebliksbillede, pointerer han. Det kan se helt anderledes ud om seks måneder. 

Begge kommuner har inden for de seneste år spurgt medarbejderne, om de vil op i tid, men ingen af stederne er det skemalagt præcist, hvornår eller hvor ofte det skal ske. For at gøre det så attraktivt som muligt, lægger man i Dragør stor vægt på at fortælle de ansatte om fordelene ved at gå op i tid

– Det er noget, man direkte har talt med tillidsrepræsentanterne om. Vi prøver at italesætte over for medarbejderne, at fuldtid er en god ting. Der er flere ting, man som lønmodtager får ud af at have et højere timetal. Dit timetal betyder for eksempel noget for din pension. Det ryk op i tid kan betyde meget i et langt arbejdsliv, siger Nicolaj Bertel Riber.

Analysen viser også, at knap 20 procent af alle ’er har en bibeskæftigelse ved siden af deres job på det kommunale ældreområde. Bibeskæftigelse er defineret som et andet ansættelsesforhold, og kan derfor både være ansættelser i andre sektorer, ansættelse i det private, ansættelse i andre kommunale funktioner i eller uden for ældreplejen. 

I Helsingør har man arbejdet med et internt vikarkorps i kommunen, der kan holde på medarbejdere, der gerne vil arbejde mere, på området. 

LÆS OGSÅ 26 kommuner skal forsøge at få flere på fuld tid

– I stedet for at skulle ud og hyre vikarer, så kan der være nogle medarbejdere, der gerne vil arbejde mere, men ønsker, at det skal være lidt mere fleksibelt. Derfor har vi lavet det her vikarkorps, fordi vi hellere vil have, at det er nogle af de ansatte, som kender vores borgere godt, der er inde over, i stedet for en vikar udefra, siger Stella Hansen

Rapporten viser blandt andet også:

Den gennemsnitlige faste arbejdstid i timer pr. uge (beskæftigelsesgraden) for alle sosu’er var 27 timer om ugen i 2019.

 Selvom en meget stor andel af de deltidsansatte er glade for at være på deltid, så viser analysen, at 28 procent af de deltidsansatte gerne vil have flere timer nu eller inden for de næste to år. Det er særligt medarbejdere under 50 år, der gerne vil have flere faste timer. 

 Der er dog også ni procent af de deltidsansatte, der gerne vil yderligere ned i tid. Bagvedliggende data viser, at det særligt gør sig gældende for medarbejdere over 50 år.

 Ønsket om tid til familieliv, fritid og fleksibilitet er ligeledes en tungtvejende barriere. 77 procent angiver blandt andet familieliv som årsag til deltid.

 Endelig oplever næsten en tredjedel, 30 procent, af medarbejderne, at der ikke er mulighed for at øge timetallet på arbejdspladsen, hvis man ønsker det, mens 31 pct. ikke ved, om det er en mulighed.

Øget sygefravær

Men at gå fra fuldtid til deltid kan også have negative konsekvenser. 

Ifølge analysen er arbejdets karakter en barriere for at øge timetallet. 78 procent deltidsansatte angiver, at de foretrækker deltid grundet arbejdsbelastningen.

Derudover viser den også, at der er en tendens til, at kommuner med en stigende beskæftigelsesgrad (den gennemsnitlige faste arbejdstid i timer pr. uge, red.) også har haft et stigende sygefravær blandt assistenter og hjælpere. 

I Dragør tror Nicolaj Bertel Riber alligevel på, at man skal forsætte med at få folk op i tid. 

– Det er selvfølgelig noget, vi som kommune skal tage super alvorligt, men jeg tror stadigvæk, det giver mest mening at have folk på så mange timer som muligt. Både for lønmodtagerne, men også for vores borgere. 

Han påpeger, at der kan være flere grunde til, at statistikken viser et stigende sygefravær. 

– Man kunne forestille sig, at når man arbejder 3 dage om ugen i stedet for 5 dage om ugen, så er man også syg færre arbejdsdage, hvis man får influenza for eksempel. En deltidsansat er måske væk mandag til onsdag, mens en fuldtidsansat, er væk mandag til fredag, siger han. frov@kl.dk 

LÆS OGSÅ Demente bør tilbydes test for Covid-19
Emneord
Ældre, Sundhed, Social

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tal fuldtid op Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger