Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2020

Økonomiaftale med kort og langt lys på

tekst KL

Regeringen og KL indgik den 29. maj en økonomiaftale for 2021. Det var en lidt atypisk og komprimeret forhandling i COVID-19-epidemiens skygge.  Regeringen og KL havde allerede i marts aftalt at spænde et sikkerhedsnet ud under den kommunale økonomi i 2020. I økonomiaftalen udmøntes en kompensation for de foreløbige merudgifter på 2,6 milliarder kroner til værnemidler og øvrige merudgifter, samt en midtvejsregulering, der kompenserer for de stigende udgifter til ledige.

Aftalen giver samtidig plads til et finansieret løft i servicerammen på 1,5 mia. kr. i 2021, hvilket fuldt ud dækker effekten af den demografiske udvikling og herudover giver plads til en begrænset udgiftsvækst på især socialområdet. 

Det er usikkert, hvor dyb og langvarig krisen bliver. Der kommer til at gå et stykke tid, før vi kender konsekvenserne for det offentlige råderum. Men på den korte bane giver det god mening at stimulere dansk økonomi med højere offentlige investeringer. Derfor blev det i marts aftalt at fjerne anlægsloftet for 2020. I forlængelse heraf giver aftalen for 2021 et markant løft i anlægsrammen på 2,5 milliarder kroner 

Omstændighederne har ikke på samme måde som i en normal økonomiforhandling givet mulighed for grundige drøftelser og detaljerede aftaler på sektorområderne. Men der lægges med økonomiaftalen spor ud for det samarbejde, der skal være med regeringen på en række områder.

Først og fremmest har regeringen forpligtet sig til at drøfte rammerne for en nærhedsreform med KL. Det er en reform, hvor vi i fællesskab skal gå radikalt nye veje for at udvikle velfærden. Det er indtil videre ikke konkret, men ambitionsniveauet skal man ikke tage fejl af. Aftalen sender et klart signal om, at vi skal have mere nærhed, frihed, tillid, sund fornuft og professionelt handlerum for medarbejdere og ledere.

Det er også aftalt i fællesskab at afdække, hvad der udgør god kvalitet i dagtilbud. Folketinget har besluttet at tilføre området flere ressourcer og indføre minimumsnormeringer. Det samarbejder vi med regeringen om at implementere. Men det er afgørende, at diskussionen om god kvalitet ikke stopper der. 

Sidst men ikke mindst har regeringen forpligtet sig til at inddrage KL i processen frem mod regeringens udspil til en sundhedsaftale med Folketingets partier. Det arbejde går i gang nu. Erfaringerne fra håndteringen af COVID-19-epidemien har understreget det kæmpe potentiale, der er i et mere sammenhængende sundhedsvæsen med øget fokus på de nære løsninger. Epidemien har på samme tid belyst, hvor udfordringerne er i sundhedsvæsenet, når sektorerne skal trække på samme hammel. 

Så økonomiaftalen giver økonomisk tryghed på den korte bane og udstikker samtidig nogle retninger for udviklingen af velfærden de kommende år.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Økonomiaftale med kort og langt lys på Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger