Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2020

Ny viden

tekst Mads Brandsen

Doktor Hansen skal tænke nyt

Bøger /// Bogen ”Doktor Hansen har set sin sidste patient” har fokus på de mange nye teknologiske muligheder. Læst med kommunale briller er det totale fravær af kommunale aktører dog bemærkelsesværdigt. Man får en fornemmelse af, at forfatterne ikke deler kommunernes hede drømme om et tæt og styrket samarbejde med almen praksis. Den ugengældte kærlighed skal dog ikke afholde kommunale aktører fra at læse bogen, som giver et spændende indblik i både fremtidens patienter, livet i almen praksis og de mange nye teknologiske muligheder. Læs den fulde anmeldelse af bogen på danskekommuner.dk

11.000 pædagoger har droppet faget

Beskæftigelse /// Der er brug for flere pædagoger, høres det ofte i debatten. En del af opskriften er at få flere af de uddannede pædagoger, der arbejder i andre sektorer, til at vende tilbage til faget. Men hvor mange taler vi om? Det har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd nu gjort op på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Det viser sig, at i alt 11.000 pædagoguddannede arbejder i andre brancher. Det svarer til cirka 11 procent af alle uddannede pædagoger i et lønmodtagerjob. De 7.000 af dem arbejder i den offentlige administration, handel og transport.

Stort behov for lokale mødesteder

Coronakrisen /// Det er som aldrig før vigtigt med lokale mødesteder under coronakrisen, viser en undersøgelse, som konsulentfirmaet Gehl har lavet på baggrund af data fra Helsingør, Horsens, København og Svendborg. Den viser blandt andet, at antallet af fodgængere er faldet i bymidterne, men at der generelt set er 15 procent flere fodgængere over hele dagen. Uden for pendlertiden er stigningen helt op mod 40 procent. Samtidig bruges byens rum meget mere til motion, leg og rekreation end før, og lokale pladser med mulighed for aktivitet (eksempelvis en legeplads) er særdeles populære.

Integrationsydelsen virker

Skriv hvad du søger