Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2020

Klimatilpasning kan gøre byerne sundere

Klimatilpasning handler om mere end teknik. Ved at inddrage fagfolk fra andre områder end det tekniske kan klimatilpassede veje aktivere borgerne og gøre hverdagen grønnere og sundere, viser projekt i Aarhus.
tekst Anne Laustsen, Gitte Normand Andersen, Birgitte Hoffman og Maj-Britt Quitzau

Klimatilpasning bliver ofte anset for primært at være et teknisk anliggende. Men hvis vi ikke tænker ud over siloerne, så spilder vi de mange ressourcer, der skal bruges til klimatilpasning i de kommende årtier. Klimatilpasning har store potentialer for at omdanne vigtige områder i byen, og et udviklingsprojekt i Aarhus viser, at klimatilpasning kan bidrage til blandt andet at styrke byens sundhedskvaliteter. For eksempel kan klimatilpassede veje aktivere borgerne og gøre hverdagen grønnere og sundere. Denne nytænkning kræver imidlertid, at fagfolk fra ikke-tekniske områder som for eksempel sundhed bliver engageret i klimatilpasning og er med til at formgive den klimasikrede by. 

Udviklingsprojektet drives af Aarhus Vand og Aarhus Kommune i samarbejde med Aalborg Universitet og Vand i Byer og har udviklet værktøjer til de innovative samarbejder om klimatilpasning. 

Multifunktionelle vejlandskaber

Aarhus Vand er i gang med at separere regnvand fra spildevand og har sammen med Aarhus Kommune ambitioner om samtidig at udvikle grønne-blå-grå infrastrukturer, der kan optage, forsinke og lede regnvandet i byen for at undgå oversvømmelser og effektivisere spildevandsrensningen. Etableringen af grøn-blå infrastrukturer til regnvand på overfladen skaber en unik mulighed for at arbejde strategisk med at redesigne byen og styrke dens kvaliteter. 

Skriv hvad du søger