Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2020

Coronakrisen som game-changer i den offentlige sektor

tekst KL

Hverdagen er så småt ved at være tilbage i normal gænge, selv om coronakrisen stadig har sit tag i os. Kommunerne har i den grad bidraget til, at landet er kommet så godt igennem krisen, som tilfældet er. 

Kommunerne var godt rustede, da Coronakrisen kom ud af det blå, og hverdagen med et slag blev uforudsigelig, og strategier og løsninger skulle findes undervejs. Det kan især tilskrives, at kommunerne grundlæggende har en sikker faglighed, at ledere og medarbejdere på de nære velfærdsområder er drevet af en stærk motivation for at gøre en forskel for borgerne – noget, der kun trådte endnu tydeligere frem under krisen – og at de kommunale chefer dedikeret, hurtigt og effektfuldt satte ”det normale” på standby og skred til handling, kommunikation og tydelig ledelse fra dag ét. 

Mange har nu så småt taget fat på at samle erfaringer og læring fra krisen, og det er vigtigt, for corona-krisen kan danne grundlag for en game-changer i den offentlige sektor og den nærhedsreform, som regeringen længe har talt om.  

Hurtighed i processer og beslutninger, fleksibilitet på tværs af fagområder og sektorer og nytænkning af opgaveløsningen har været særlig fremherskende under krisen.

Én af driverne har utvivlsomt været brugen af virtuelle arbejds- og mødeformer. Møder kunne holdes stort set uafhængige af tid og sted – og gjorde det også muligt at arbejde hjemmefra, om end det også har været krævende at være på distancen. 

Meget tyder også på, at kortslutningen af de vanlige strukturer, processer, analyser og papirarbejde har været en stærkt medvirkende årsag til, at det var muligt at effektuere mål og retningslinjer uden omveje og at mobilisere og allokere ressourcerne derhen, hvor behovet var størst. 

Der har været et stort ledelsesfokus på velfærdsområderne, og ledelse har været alfa og omega, for man kan hverken styre sig gennem en krise eller lade stå til – det har været tydeligt – men der har været rum til kreativitet og faglig udvikling tæt på borgerne. Under krisen oplevede vi en nytænkning af opgaveløsningen i stor skala fra virtuel undervisning i folkeskolen, biblioteker, der sørgede for take away bogposer, og skærmteknologi i hjemmeplejen til digitale jobklubber for ledige.

I den kommende tid skal vi sammen – både i kommunerne og på tværs i den offentlige sektor – drøfte og afdække, hvad der gjorde, at vi lykkedes i det omfang, vi gjorde, under krisen. Og vi skal omsætte erfaringerne til ny praksis. Gør vi det klogt, har vi en game-changer for udviklingen i den offentlige sektor. 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Coronakrisen som game-changer i den offentlige sektor Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger