Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2020

Aktuelt

tekst Rudi Holm

Trampestier må betrædes

Frisk luft, fuglekvidder og fordybelse kombineret med motion og afstresning er noget af det, som man kan få ud af en god gåtur. Netop disse herligheder slår Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer samt en række fonde og organisationer et slag for i projektet SPOR i Landskabet i en ny kampagne. SPOR i Landskabet har lavet en oversigt over 300 trampestier, der strækker sig over mere end 1.200 kilometer, som danskerne kan benytte og samtidig holde god afstand til hinanden. SPOR i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et projekt, hvor lodsejere, landmænd og frivillige i både by og land har skabt forbindelser i landskabet.

7

milliarder kroner kan Danmark vinde ved at spise mindre kød og mere vegetarisk viser beregninger fra Fødevareministeriet.

Folkeskov skyder op

Træerne gror ikke ind i himlen, men i Sønderborg er de dog på vej til det i en ny folkeskov ved Ormstoft. Her begynder kommunen nu at beplante et tre hektar stort område med bøg, eg, lind og med indblanding af kirsebær, avnbøg, spidsløn og buske. I alt skal der plantes cirka 9.000 træer. Folkeskoven er et resultat af den landsdækkende indsamling Danmark planter træer, som blev afholdt i efteråret 2019. Derudover har det lokale Project Zero stået for en indsamling, som indbragte 280.000 kroner, mens kommunen har foræret det tre hektar store område ved Ormstoft. For at sikre de nye planter mod skader fra vilde dyr vil skoven blive indhegnet, så der kun bliver adgang til området gennem en låge i hegnet.

Langfingrede fjerner orkidéer

Skriv hvad du søger