Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2020

Netværk

/// Jobskifte 

To nye centerchefer i Gribskov

Gribskov Kommune har delt den hidtidige social- og sundhedsforvaltning i to områder. Det er sket i fortsættelse af, at den hidtidige social- og sundhedschef, Rikke Østergaard Asmussen, er fratrådt til fordel for en stilling som chefkonsulent i konsulenthuset Substans i Frederiksberg Kommune. Gribskov Kommune har i stedet ansat Mette Bierbaum som centerchef for området sundhed og ældre og Erica Maria Tromp som centerchef for området social, børn og voksne. 

Mette Bierbaum, 50 år, der tiltrådte 1. april, har i forvejen en lang karriere ved Gribskov Kommune og har tidligere været direktør for social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne, men fratrådte i 2018 af private årsager. 

Mette Bierbaum er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, har diplomuddannelse fra COK og har studeret ved Harvard University i et par år. Efter sin eksamen i Aarhus i 1998 blev hun fuldmægtig i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og i 2001 specialkonsulent i ledelsessekretariatet ved Den Sociale Højskole i København. I 2004 skiftede hun til konsulent i ældreservice ved Græsted-Gilleleje Kommune, der i 2007 indgik i dannelsen af Gribskov Kommune. Mette Bierbaum blev teamleder i den nye kommunes sundhedsafdeling og i 2008 vicesundhedschef, senere centerchef for social og sundhed og i 2013-2018 direktør.  I august 2018 forlod hun Gribskov Kommune og blev direktør og medejer af konsulenthuset Bierbaum & Co., men er nu vendt tilbage til Gribskov. 

Skriv hvad du søger