Illustration: Mai-Britt Amsler
Illustration: Mai-Britt Amsler
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2020

Enkeltsagerne fylder for meget i byrådene

42 procent af landets byrådspolitikere mener, at byrådene bruger for meget tid på at behandle enkeltsager og for lidt tid på visioner og langsigtede strategier.
tekst Mads Brandsen

Tilladelser til byggerier, borgere, der er kommet i klemme i systemet, og udvalgsmedlemmer, der bruger standsningsretten. 

Det er tre eksempler på mindre enkeltsager, som landets kommunalbestyrelser tager stilling til – og som ifølge 42 procent af landets lokalpolitikere fylder for meget. 55 procent mener, at der er en passende fordeling mellem store og langsigtede sager og mindre enkeltsager, mens blot tre procent mener, at de store sager fylder for meget.

Det viser en rundspørge til alle landets kommunalpolitikere, som Danske Kommuner har foretaget.

Skriv hvad du søger