Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2020

Af hjertet tak

tekst KL

Coronaepidemien har ændret hverdagen for os alle sammen. Vi holder afstand, bruger håndsprit og bliver hjemme så meget som muligt. En lang række opgaver i den offentlige sektor kan ikke gennemføres på samme måde som normalt. I medierne bliver situationen ofte opsummeret med en betegnelse om, at Danmark er ”lukket ned”. 

Men Danmark er ikke lukket ned. Det kommunale Danmark arbejder. Vi bor stadig i et velfærdssamfund, hvor mange funktioner opretholdes – om end i andre rammer, på andre måder eller i et andet omfang end normalt.  

Hundredtusindvis af mennesker møder stadig ind på arbejde i kommunerne hver dag. Et skøn er, at cirka 40 procent af de ansatte i kommunerne – cirka 200.000 personer – stadig er fysisk til stede på deres arbejdsplads. Opgaverne er mange, komplekse og vigtige. 

Kommunerne arbejder på at sikre, at der er den fornødne sengekapacitet og nok medarbejdere i den kommunale sundhedssektor, også i takt med at epidemien udvikler sig. De kommunale medarbejdere passer på vores ældre i både hjemmeplejen og på plejehjem. Og der holdes styr på vejledninger og retningslinjer, så vi kan håndtere coronasmittede borgere og medarbejdere. 

Kommunerne har et stort fokus på vores sårbare medborgere, som let kunne komme i klemme i en situation som denne. Medarbejdere med ansvar for de helt kritiske funktioner omkring sårbare børn, unge og voksne møder stadig ind hver dag. 

I hver eneste kommune er der dagligt åbent i nødpasningsinstitutioner, så forældre – både i den offentlige og i den private sektor – kan møde ind på deres arbejde og passe de opgaver, som ikke kan løftes hjemmefra.  

Endnu flere arbejder hjemmefra. Folkeskolelærerne lægger opgaver op, vejleder forældre og opmuntrer eleverne online. Medarbejdere i jobcentrene står fra hjemmecomputeren parate til at rådgive de borgere, som mister deres arbejde. Entreprenører får hjælp til byggesagerne. Familier, som har brug for hjælp, har kontakt til deres sagsbehandler. Vores administration har travlt med at understøtte, at kommunerne kan fremrykke anlægs- og renoveringsprojekter, som allerede er planlagt og på den måde bidrage til at holde hånden under en hårdt trængt privat sektor.  

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået en fælleserklæring, der sikrer fleksibilitet i denne ekstraordinære tid med coronavirus. Med fælleserklæringen er det nu muligt, at de kommunale medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det har stor værdi, at de kan træde ind, hvor der er behov – også på tværs af faggrænser – og at vi i kommunerne løbende kan skrue op dér, hvor behovene opstår. 

På mange områder har coronaepidemien ført til, at der nu er et ekstra pres for at håndtere den usædvanlige situation. Men der er en imponerende opbakning fra alle til at finde de løsninger, som gør en forskel. 

Det kommunale Danmark er i gang og arbejder benhårdt for at holde hånden under velfærdssamfundet. Stor tak til alle, der passer på vores ældre og syge, underviser og giver vores børn omsorg, fjerner vores affald og rigtig meget andet. Uden jer kommer vi ikke igennem krisen!  

#TAKdk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Af hjertet tak Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger