Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2020

Kort nyt

tekst Martin S. Poulsen

Officer bliver direktør

Nyt job /// Peter Karm bliver ny kommunaldirektør i Haderslev. Han kommer fra en stilling som vicekommunaldirektør i Vejle Kommune, hvor han siden 2007 har været ansat i forskellige ledende stillinger. Inden da arbejdede han som økonomichef og medlem af sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland. Peter Karm har også været økonomichef i Bygma-koncernen. Derudover er han reserveofficer i hæren og har undervist på Hærens Sergentskole.

Forkaster ny styreform

Styreform /// Partierne uden om Socialdemokratiet i Københavns Kommune vil pålægge overborgmester Frank Jensen (S) at meddele regeringen, at der ikke ønskes en ny styreform i kommunen. Det er Enhedslisten, Alternativet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, DF og LA, der er gået sammen om forslaget, efter det kom frem, at regeringen i sit udspil til en ny udligningsreform åbnede op for en ændring af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg. De fire kommuner styres efter et mellemformstyre med fagborgmestre eller rådmænd som chefer for de forskellige fagområder. Udspillet lægger op til, at fagborgmestrene og rådmændene ikke længere skal lede hver deres forvaltning, men i stedet indgå i en fælles ledelse. Det har vakt harme hos partierne i København. De mener ikke, at hele den kommunale forvaltning og administrationen af kommunens samlede budget skal samles alene under overborgmesteren.

Aalborg indfører førerløse busser

Transport /// Fra marts triller Danmarks første førerløse busser ned ad den 2,1 kilometer lange Astrupsti i Aalborg Øst. Aalborg Kommune har indført busserne for at skabe en lettere adgang til lokalområdets aktiviteter og tilbud. De førerløse busser opfylder dermed FN’s verdensmål om at gøre lokalsamfund inkluderende, sikre og bæredygtige. Busserne bemandes i første omgang med en operatør for at vænne brugerne til den førerløse teknologi.

Test bliver frivillige for de fleste

Skriv hvad du søger